Собствениците на домашни кучета, регистрирани в Община Пловдив, могат да платят годишната такса за притежаване  по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк. Повод отново да напомним тази възможност е необходимостта от превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус.

Като основание за плащането на сумата от 30.00 лв., собствениците е необходимо да отбележат, че това е такса за 2020 г. за притежаване на куче и индивидуалния номер на картона.

Данните за електронно заплатените годишни такси ще се въвеждат по служебен ред в Електронния регистър на домашните кучета, отглеждани в Пловдив.

В случай, че собственикът е предоставил електронен адрес за контакт, на посочената електронна поща ще получи Удостоверение за платена такса за 2020 г.

Ето и сметките за отделните районни кметства, по които можете да приведете таксата:

 За район „Централен“ - BG66IORT 73753102000100

 За район „Източен“ - BG65IORT 73753102000700

 За район „Западен“ - BG16IORT 73753102001000

 За район „Северен“  - BG64IORT 73753102001300

За район „Южен“ - BG15IORT 73753102001600

За район „Тракия“ - BG17IORT 73753102000400