Спешната болница "Пирогов" в София е с нова система за преглед и установяване на пациенти с подозрение за коронавирус. Те ще бъдат преглеждани в специално помещение извън корпуса на болницата.

Фургонът се намира пред главния вход на болницата. Идеята е, когато има пациенти със симптоми за коронавирус, да бъдат преглеждани тук и да им се взима кръв. Ако резултатите им от кръвта бъдат положителни, те ще бъдат вкарани в болницата по специален маршрут, уговорен преди тяхното влизане и с хора, които да дезинфекцират след тях.

"Фургонът е сложен в петък. Когато има пациент със съмнение за коронавирус, блокираме цялата болница. Няма възможност да се преглеждат по двама-трима пациенти", казват лекарите.

Фургонът е разделен на две - има място за двама пациенти, които да бъдат преглеждани едновременно. Ако хората със симптоми на коронавирус, които трябва да бъдат прегледани са повече, то има специално място в болницата за това.

След всеки пациент помещението се дезинфекцира.