България е водеща в ЕС по риск от бедност, като една трета от българите живеят в риск от бедност или социално изключване, показват данни на Евростат, цитирани от НоваТВ, а разликата между нас и Чехия, където положението е най-благоприятно, е 20 пункта.През 2008 година близо 45% от българите или повече от 3 милиона души са били в риск.

По данни на НСИ, 10 години по-късно, през 2018 година, под линията на бедност от 351 лева, са около 1,5 милиона души

Работещите бедни с висше образование са 6.2%, 40.7% от децата живеят в лишения. Правителството планира догодина линията на бедност да стане 363 лева. Според прогнозни разчети под линията ще останат близо 1 700 000 души.

"В България делът на хората и домакинствата, които са в риск от бедност и от социално изключване, намалява. Комбинираният индикатор в изследването отчита едновременно три неща - дохода на домакинствата, ниска трудова интензивност, т.е. хората, които работят изключително малко в рамките на една година, както и материалните лишения", обяснява икономистът от ИПИ Лъчезар Богданов.

По думите му, "в България е отчетлив голям проблем при т.нар. "материални лишения" - поддръжката на жилище, наем, сметки, включително и отопление".

България е водеща в ЕС по риск от бедност, като една трета от българите живеят в риск от бедност или социално изключване, показват данни на Евростат, цитирани от НоваТВ, а разликата между нас и Чехия, където положението е най-благоприятно, е 20 пункта.

През 2008 година близо 45% от българите или повече от 3 милиона души са били в риск.

По данни на НСИ, 10 години по-късно, през 2018 година, под линията на бедност от 351 лева, са около 1,5 милиона души.

Работещите бедни с висше образование са 6.2%, 40.7% от децата живеят в лишения

Правителството планира догодина линията на бедност да стане 363 лева. Според прогнозни разчети под линията ще останат близо 1 700 000 души.

"В България делът на хората и домакинствата, които са в риск от бедност и от социално изключване, намалява. Комбинираният индикатор в изследването отчита едновременно три неща - дохода на домакинствата, ниска трудова интензивност, т.е. хората, които работят изключително малко в рамките на една година, както и материалните лишения", обяснява икономистът от ИПИ Лъчезар Богданов.

По думите му, "в България е отчетлив голям проблем при т.нар. "материални лишения" - поддръжката на жилище, наем, сметки, включително и отопление".