Колкото е по-висок огънят, толкова да са по-здрави животните! Колкото е по-дълга баницата, толкова да е по-дълга върволицата от добитък. С тези пожелания започна старият народен обичай „Муфканица” в пловдивското село Царимир. Традиционно той се изпълнява само в тази част на България на 11 февруари. Нарича се още „Власов ден“ или „Ден на волското здраве“ и е в чест на домашните животни и впрегатния добитък, на който хората преди години и днес разчитат в земеделската работа. 

Десетки жители и гости на селото се събраха на площада, нагиздени в автентични костюми. Празника уважиха и кметът на община Съединение Атанас Балкански и заместник-кметът Петя Червенакова.

Обичаят започна с палене на голям огън от най-възрастните мъже. Жените бяха приготвили питки, момите – баници, и всички се събраха около огъня. По традиция на този ден младите мъже прескачаха огъня за здраве и дълголетие. В разгара на игрите и хората, бе открадната и най-хубавата мома от селото и с каруца бе отведена в дома на ергена.

Денят на волското здраве за жителите на Царимир е преход от зимата към пролетта. След него започва засаждането на ранните зеленчуци, полската работа и подготовката за пролетните празници.

Хората, които всяка година се събират край огъня, признават, че, спазвайки традицията, се чувстват горди, че българското е още живо и се тачи.