Изплащането на пенсиите за месец април 2020 г. в пощенските станции започва от днес и ще приключи на 23 април, информират от „Български пощи“ ЕАД.

Графикът за изплащане на пенсиите обхваща периода до 16 април. На пенсионерите, които не са успели да си получат парите до 16 април, е осигурена възможност за получаване на пенсиите между 21 и 23 април включително. В изпълнение на постановление на Министерския съвет ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума от 40 лв. на 1 246 000 пенсионери с пенсии до 363 лв. включително. 

С цел опазване на здравето както на клиентите, така и на служителите на дружеството от ръководството на „Български пощи“ призовават: стриктно да се спазват изготвените графици за изплащане на пенсии (графиците са налични във всяка пощенска станция); да се спазва наложеният ред при влизането в салоните на пощенските станции за изплащане на пенсии; да се спазва безопасно разстояние един от друг (минимум 2 метра); да се носят предпазни средства – маски и ръкавици.

В случай че клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия за периода на въведеното извънредно положение, дружеството може да изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години съгласно Наредбата за пенсии на НОИ след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия. Има възможност пенсията да бъде изплатена на упълномощен представител на пенсионера след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено такова. Допустимо е и изплащане на пенсията и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост срещу подпис без пълномощно на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество, като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.

Във връзка с обявеното извънредно положение за периода на изплащане на пенсиите в пощенските станции ще бъде създадена организация за приоритетно обслужване на клиенти над 60 години от началото на работното време до 12:00 часа съгласно приложените графици.

Клиентите под тази възраст, както и тези, на които се налага да бъдат обслужвани извън графика за пенсии, трябва да посещават пощенските станции извън този времеви диапазон.