Още един от имотите в Стария град на Пловдив ще се превърне в база на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамавдиев“ - Пловдив. Днес Министерски съвет гласува прехвърлянето на управлението на имота с площ 450 кв. м и построената в него триетажна сграда на ул. „П. Р. Славейков“ № 5.

До момента имотът е менажиран от областния управител на област Пловдив, но е с отпаднала необходимост. С новото разпореждане, той ще се използва за провеждане на учебна и художествено-творческа дейност на студентите от АМТИИ.

Припомняме, че една от сградите на висшето училище - Жълтото училище в Пловдив, продължава да бъде в ремонт. Припомняме, че зданието, което е национален паметник на културата от първостепенно значение, години наред бе в окаяно състояние.

Ремонтът на рушащата се светиня на българската култура и образование е финансиран с 1 млн. и 100 хил. лв, отпуснати с решение на Министерския съвет от 7.12. 2016 г., 100 000 лева от община Пловдив и средства, събрани от висшето училище чрез организирането на благотворителни концерти с участието на възпитаниците на АМТИИ Теодосий Спасов, Васко Василев и др. Той започна през 2017 година, ала и до днес не е завършен.