Предложението на общинския съветник от Демократична България Веселина Александрова за промяна в текста на Учредителния  акт на фондация „Пловдив 2019” бе прието на днешното заседание на Общинския съвет. То събра 25 гласа от всички политически формации с изключение на съветниците от ГЕРБ. Те гласуваха „против” с изключение на Стефан Дедев, който се въздържа.

С въведените промени Контролният съвет на „Пловдив 2019” ще има нови правомощия, с които да следят работата на фондацията. Членовете му – в момента Веселина Александрова, Стефан Послийски и Ангелина Топчиева, ще могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет, но без право на глас, както и ще имат достъп до пълната документация на фондацията.

С новите редакции на Учредителния акт членовете на УС  ще могат да бъдат освобождавани при „констатирано от учредителя системно неизпълнение на задълженията им".

Промяната в документа е продиктувана от факта, че в началото на февруари Веселина Александрова отиде на съвещание на Управителния съвет на фондацията, но след гласуване на членовете не бе допусната.