За пътища с обща дължина от 3115 км тежкотоварните автомобили ще плащат тол такси от 1 март, когато официално стартира тол системата. В платените участъци влизат 803 км автомагистрали и 2312 км пътища първи клас. Платеното преминаване на база изминато разстояние ще се таксува със ставки от 3 до 19 ст. на километър, в зависимост от емисионния клас на превозното средство и класа на пътя. За най-масовите тежкотоварни превозни средства - с тегло между 3,5 т и 12 т, тол таксите ще бъдат между 3 и 7 ст. 

С решение на Министерския съвет днес беше одобрен списъкът на пътищата, за които товарните автомобили ще плащат за изминато разстояние. В списъка тол сегментите са с обща дължина 6 050 км, като това е така, тъй като в приложените таблици към решението участъците са описани и в двете посоки на движение.

Тол сегментите са над 5 800 броя. Най-дългият платен участък е по магистрала „Марица“ с дължина от почти 24 км – между село Крепост и отбивката за град Харманли. Най-късият тол сегмент в платения обхват е малко над 150 м в района на област Шумен. Най-новият участък е отсечката Ябланица – Боаза на автомагистрала „Хемус“, която беше пусната в експлоатация през октомври 2019 г.

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, платени ще са само автомагистралите и пътищата първи клас извън урбанизираните територии. За 2 935 км пътища втори клас ставката ще е нулева.

Те остават в обхвата на тол системата, тъй като за тях е установено преминаване на не по-малко от 600 тежкотоварни автомобила средно дневно.

От обхвата на тол системата са изключени още участъци в лошо експлоатационно състояние, както и 12 171 км третокласни пътища. 

Днес бяха приети и окочанетлните тарифи, вижте цялата таблица със ставките според вида и тежестта, емисионния клас на превозното средство и класа на пътя:

Припомняме, че до това съществено намаление на топ ставките и обхвата от пътища за платено преминаване се стигна след натиск от страна на бизнеса, че всички транспортни услуги, а съответно и ценообразуването на продуктите ще се повишат значително, което ще доведе до фалити и поскъпване на живота.