НАП смекчава административните санкции след обществен дебат с големите браншови асоциации. Инспекторите вече ще запечатват обекти, само на доказано недобросъвестни търговци, съобщиха от агенцията.

Липсата на реквизити във фискалните бонове, несъхраняването в търговските обекти на паспорт на касовите апарати или проблеми във връзката при предаване на данни към НАП няма автоматично да водят до незабавно запечатване на търговския обект, е записано в новите указания. Мярката няма да бъде налагана след самата проверка, а ще бъде проучвано цялото данъчно поведение на собствениците на обекти.  

Въвеждат се нови критерии към служителите на данъчната администрация при преценката за предварително изпълнение на запечатването на обекти и определяне на продължителността му. Сред тях са тежестта и евентуална повторност на извършеното нарушение, тип и големина на търговския обект, установена значителна разлика в касовата наличност и др.

В акта задължително трябва да са изложени мотивите за запечатването.

"До незабавно запечатване ще се стига, ако отлагането води до липса на въздействие на мярката, например при сезонна дейност, временна дейност -панаир, изложба, концерт, или при липса на фискално устройство в обекта", обясняват от агенцията. Основният довод за това е, че при предварително изпълнение следва да се търси баланс между държавния интерес и интереса на лицето, тоест извършването на нарушения не следва да ощетява фискалната политика, но и мерките, които взима държавата, не следва във всеки случай да водят до спиране работата на проверяваното лице.