Новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е инж. Божидар Илиев. Днес той влезе в кабинета си и се запозна с експертите на пловдивската екоинституция.

Инж. Илиев е човек от системата на Министерството на околната среда и водите. До вчера е изпълнявал длъжността зам.-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околната среда и водите. Бил е и директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) в периода 2008-2009 г. Експертизата му се допълва с експертни и ръководни длъжности в РИОСВ – София, БДДР и ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Работил е и като проектант, управител на частно дружество и консултант в сферата на околната среда и управлението.

По образование е инженер-геолог и хидрогеолог. Завършил е Минно-геоложкия университет в София. Инж. Илиев е и научен сътрудник ІІ-ра степен по „Хидрогеохимия на урановите находища за добив на уран по метода на подземно извличане посредством сондажи”. Има множество специализации в България и чужбина, свързани с различни аспекти на управлението на водите.

Припомняме, че до рокадата се стигна, след като Стефан Шилев бе освободен със заповед на министъра на Околната среда и водите Емил Димитров – Ревизоро.

През последните седмици река Марица два пъти бе замърсена в пловдивската й част, но и при двата случая се констатира, че пестицидите и нефтените продукти идват от Пазарджик.  Друг скандал, който гръмна през последните дни са незаконни сметища около коритото на река Чая, както и в Ягодово.

Отстраниха шефа на РИОСВ – ПловдивСтефан Шилев е освободен със заповед на министъра на Околната среда и водите