Община Асеновград категорично отказа да опрости каквито и да е наеми и такси за общинска собственост. Това касае както частни лица, така и юридически. Въпреки че например в Община Пловдив е внесено да се гласува решение за премахването на така нареченото "тротоарно право", намаляване на данъците с 5%, както и други облекчения за дължимите суми към местната хазна, от Асеновград са категорични - няма законово основание за подобни дейности. 

Мнозина обаче вече са отправили своите запитвания. Най-вече интерес за облекчения има от страна на търговци и земеделски производители.

"Информираме наемателите и ползвателите на имоти, терени или обекти – общинска собственост, че не съществува законово основание същите да бъдат освободени от задължението да заплащат такси, наеми, тротоарно право или друг вид плащания", пишат в официална позиция от Община Асеновград. 

Ето какво още пише в съобщението им: 

Голяма част от наемателите и търговците, развиващи дейността си на различни пазари, тържища и закрити търговски пространства в града и кварталите, завяват искането си да плащат по-ниски наеми, докато трае периодът на извънредно положение в страната. С Решение №15/02.12.15 г. Общински съвет – Асеновград направи промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград.

С това изменение, за периода от 01-ви януари до 31-ви март на всяка календарна година се намалява размерът на таксата от 22 лева на 11 лева на съоръженията за продажба на селскостопанска продукция на Общинския пазар в града. През останалото време се заплаща пълната сума. Това касае както обектите, отдавани под наем, така и концесионерите.

Община Асеновград е съпричастна към всичко случващо се и се стреми да облекчи максимално гражданите и юридическите лица, по отношение на различни проблеми, но в рамките на законоустановените норми. Единственото, което администрацията има право и ще направи в тази насока, е според чл.6 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.0320 г., обнародван в „Държавен вестник“, брой 28 от 24.03.20 г. А той гласи: „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“. Т.е. община Асеновград няма да начислява лихви и неустойки при неплащане на наеми и такси за срока на извънредното положение.

Ето облекченията, които са подготвени от Община Пловдив: 

Пловдивчани плащат с отстъпка данъците до 30 юни, без Синя зона до края на извънредното положениеНа предплатилите до 30 април данък МПС за цялата година се прави отстъпка от 5%