Задочната форма на обучение по специалност "Право" не се отменя. Това гласят последните изменения в държавните изисквания за прием по специалността за тази година. Решението идва след усилена подготовка на ВУЗ-овете да се справят с новите изисквания, след като в края на миналата година стана ясно, че приемът на задочници по специалността се преустановява.

В резултат от тях на много места учебната програма на бъдещите юристи бе съкратена, шестата година при задочниците отпадна, а държавните бройки при новозаписалите се студенти бяха сведени до минимум.

В крайна сметка задочници ще се приемат и тази година. Отпадат и конкурсните изпити за по български език и по история на България. По всяка вероятност приемът ще се осъществява на база оценките от двете матури. 

Без изпити! Приемът за "Право" в СУ - само с матура по български езикЩе се проведат изпити само по химия, биология и математика - основно за медици и физици