Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ стартира кандидатстудентската си кампания с предварителни изпити и безплатни онлайн консултации. Предварителните изпити за вуза ще се проведат на 25 и 26 юни.

До 20 юни проф. д.н. Камелия Николова ще консултира безвъзмездно всички желаещи да се подготвят за бакалавърската специалност „Театрознание и театрален мениджмънт“. Проф. д. н. Камелия Николова е ръководител на катедра „Театрознание”,  професор по „История на европейския театър“ и по „Теория на режисурата“ в НАТФИЗ, професор по театрознание в Института за изследване на изкуствата към БАН. Специализира история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей в Лондон, Обединеното кралство. Гост-професор в Нов български университет и НХА „Николай Павлович“, както и гостуващ лектор в редица чужди университети. Проф. д. н. Камелия Николова е един от авторите на международния колектив, създал първата Антология на историческия театрален авангард в Централна и Източна Европа – Awangarda teatralna w Europie. Środkowo-Wschodniej - wybór tekstów źródłowych. Warszawa, 2017.

Записвания за безплатни консултации за проф. Николова - на телефон: + 359 888499284.

От 1 юни до 15 август проф. д-р Емилия Стоева ще провежда безплатни консултации през предпочитаните от кандидат-студентите ел. платформи за магистърската програма „Фотографско изкуство“. Проф. Емилия Стоева е дългогодишен преподавател в НАТФИЗ, ръководител на магистърската програма „Фотографско изкуство“ и филмов оператор. Председател е на „Асоциация Академика 21“ в България. Преподавател по програма „Еразъм“ в Братислава (Словакия), Букурещ (Румъния), Истанбул (Турция), Вилнюс (Литва). Участник и организатор на множество семинари, конференции, уъркшопи в България и чужбина. Член на жури на десетки студентски и професионални кинофестивали. Автор на пет книги и на над 30 публикации в специализирани издания по киноизкуство. 

Записвания за безплатни консултации за проф. Стоева - 0887897387, stoeva.emi@gmail.com.

Проф. д-р Лидия Върбанова ще подкрепи с онлайн консултации - при индивидуален интерес и желание - всеки, който реши да развие личностните си умения и професионални компетенции в магистърската програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“. Проф. Лидия Върбанова е ръководител на програмата в НАТФИЗ. Има професионален опит като консултант, преподавател, изследовател и мениджър в над 60 страни. Нейното професионално портфолио фокусира върху разработването на културни политики  и мениджърски стратегии, предприемачество и иновации, икономика и финансиране, управление на проекти, организационно развитие и онлайн технологии, със специален акцент върху изкуствата, културата и творческите индустрии. Проф. Върбанова е била постоянен и гостуващ професор в престижни университети и учебни центрове в Европа, Канада, Кавказкия регион и Централна Азия и е носител на редица отличия, сред които: Европейска награда за преподавателска дейност „Драган Клайч“, стипендия FULBRIGHT, стипендия на Japan Foundation, стипендия на НАТО, стипендия от Webb Memorial Trust, Оксфорд и др. Автор е на редица публикации и учебници, между които: Международно предприемачество в изкуствата (2016 г.) и Стратегическо управление в изкуствата (2012 г.), публикувани от престижното международно научно издателство „Routledge“.

Записвания за безплатни консултации за проф. Върбанова 0888 318130, lidiavarbanova@gmail.com.