Фирма „Дели БГ”, която стопанисва най-големия магазин за китайски стоки в Пловдив - F58, отнесе акт в размер на 700 лева. Причината – служител продал мокри кърпички на данъчен без да му издаде касов бон.

Проверката се е състояла преди месеци.  Служители на НАП Пловдив влезли в магазина, който се намира на Брезовско шосе. Един от тях купил пакетче мокри кърпи на стойност 2,69 лева, платени в брой на касиера. Същият обаче не предоставил касов бон и последвала проверка. Направена била „Стоп каса”. Агентите на НАП установили, че има разлика между отчетените парични средства по фискал и наличните в касата. Разликата била 242,11 лева . Съставен бил акт, връчен на касиера, тъй като в това време не е имало друг представител на фирмата.

След време било изготвено наказателното постановление и връчено на управата на дружеството, стопанисващи китайския магазин.

Наложената санкция била 700 лева. Мениджърите на „Дели БГ” веднага подали жалба срещу наказателното постановление. В мотивите си те са посочели, че глобата е неправомерна и незаконна. Управата е описала още, че служителите на НАП са връчили акта на лице, което не говори български и което не е с правомощията на управител, прокурист или собственик.

Тези доводи обаче не са били достатъчни на Районен съд, за да отмени санкцията. Според магистратите действително е било извършено нарушението по Закона за данък добавена стойност. Що се отнася до касиера от китайски произход, без значение дали владее български или не той е бил човекът, продал мокрите кърпи без касова бележка на служителите на данъчното.

 За подобно нарушение е предвидено административно наказание за юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 лева до 2000 лева. В случая наказанието е определено малко над минималния размер, а именно – такъв от 700 лева. Като мотив съда е представил факта, че разликата в касата е над 200 лева, което прави фирмата  с по-висока степен на обществена опасност на цялостното поведение на дружеството, във връзка със спазване на данъчното законодателство.

Решението на Районен съд не е окончателно. Фирма „Дели БГ” може да обжалва наказанието си пред Административен съд – Пловдив.