85 години Природен Парк "Витоша" и 385 милиона години гора! Първият природен парк не само в България, но и на Балканския полуостров, чества годишнината си. Доброволци в столицата отбелязват събитието с почетно залесяване. 

"Макар да са оцелели през последните 385 милиона години, горите през 21 век страдат. Ако Природата ги пощади от болести, суша и пожар, то човекът далеч не е толкова милостив. Хиляди хектари гора биват изсичани всеки ден, за да изникнат на тяхно място нови пасища, ферми за животни или посеви, които служат за изхранването на неспирно нарастващото световно население. Всеки един от нас носи отговорност за случващото се, а правилните действия, макар и в малък мащаб са от значение", смятат организаторите.

Ценителите на природата се събират от 10:00 ч. в събота, 19 октомври, за да засадят фиданки на Витоша. Местността, в която ще се осъществи залесяването, ще бъде внимателно подбрана от Държавното Горско Стопанство. Фиданки и инструменти ще бъдат осигурени на място за доброволците. Единственото, от което се нуждаят активистите, са стари дрехи, които могат да бъдат изцапани. 

Витоша е обявена за природен парк с постановление на Министерски Съвет от 27 октомври 1934 г. Заедно със самия парк е създаден резерват "Бистришко бранище", който се намира на територията му. По-късно е създаден и вторият резерват в парка "Торфено бранище".

Растителността в природния парк е изключително богата. Туристите могат да видят 805 вида гъби, 360 вида лишеи, 326 вида мъхове. Сред впечатляващите видове на Витоша са обикновената хвойна, черният бъз, бялата мура, планинският божур, пролетният горицвет, райхенбахова перуника, планинският крем и други. Животинските видове на територията на парка са не по-малко впечатляващи. Сред тях са жълтоглавото кралче, мишеловът, лисицата, вълкът, благородният елен, видрата и други. В парка се срещат 13 вида прилепи - малък подковонос, голям подковонос, пещерен дългокрил и други. Пещерата Духлата е сред най-посещаваните природни забележителности на територията на парка. Най-високата точка на Витоша е Черни връх (2290 m), който се нарежда на четвърто място по височина сред българските планини.

Ето как патриархът на българската литература Иван Вазов описва Витоша в едноименното стихотворение:

Колчем на юг из прозорец погледна -
Витоша там в кръгозора застава:
символ на снажност и мощ всепобедна,
царствена, горда, незиблема, права.

Смей ли се, облак ли лоба й завива,
румен ли вечер е той от зарите,
снежна ли мантия с бляск я залива -
се ме плени, приковава очите.

Около всичко дребнаво и тясно -
мисли и хора, делата, сърцата:
чувство на сила полъхва ме прясно
само от Витоша там в небесата.