277 610 души с без работа в момента, това показват данни от Националната агенция по заетостта, съобщи социалният министър Деница Сачева в Министерския съвет.

Тя оповести информацията във връзка с проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

За сравнение със същия период на миналата година в дирекциите по бюрата на труда регистрираните безработни са били 169 891 беработни хора.

Регистрираните безработни към 13 март са били 201 000 души. От 24 март до 25 юни в дирекциите по бюрата по труда са постъпили искания от 128 888 безработни хора за изплащане на обезщетения.

Към 24 юни 2020 г. са одобрени и предоставени на НОИ над 8 000 заявления за компенсиране. Изплатените средства към 23 юни са в размер на 114.7 млн.лв.