Народното събрание гласува "за" актуализацията на бюджета за 2020 г. на първо четене. Общо гласуваха 123 народни представители "за", 55 бяха "против". Нямаше въздържали се.

 

Измененията предвиждат:

Увеличаване на лимита за поемане на нов държавен дълг от 2,2 млрд. лв. на 10 млрд. лв.

Министерският съвет да може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие в размер до 700 млн. лв. или тяхната валутна равностойност

Предлагат и изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Там трябва да бъде отразена мярката 60/40, с която се цели запазване на работните места в страната.

За фонд „Безработица“ се предлага увеличаване на трансфера от държавния бюджет за бюджета на ДОО в размер на 1,43 млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

Законът за енергетиката също мина на първо четене. С него се цели да бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори, сключени между обществения доставчик „Булгаргаз“, ЕАД и неговите клиенти. Това се налага във връзка с постигнатото предоговаряне на цената на природния газ между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ от 5 август 2019 г.