Възлагането на поръчката за дългоочакваната пътна връзка „Модър-Царевец“ е под въпрос. Комисията, която отговаря за поръчката, два пъти е отхвърлила част от документацията на единствената фирма, която подаде оферта за инфраструктурното съоръжение.

На първата комисия на 8 април е установено, че „Инжстройинженеринг“ ООД не е доказала в изпълнение на подобно пътно съоръжение, както и самото му проектиране. Няколко дни по-късно комисията отново се е събрала, след като фирмата е подала новата документация.

От компанията отново обаче не са успели да дадат доказателства, че те са проектирали съоръжение, което е сходно с новата връзка между „Западен“ и „Южен“. Констатирано е, че комисията не може да установи наличие на изискуем опит в частта проектиране, тъй като фирмата се опитва да го докаже чрез трето лице – компанията „Алве Консулт“. Съоръжението, което е било дадено за доказване на опит е в община Бусарци. От сайта на самата община обаче също не са могли да се намерят доказателства, които да сочат, че  „Инжстройинженеринг“ ООД по безспорен начин е проектирала съоръжението.

Ако варненската компания не докаже, че е изпълнила въпросните дейности до края на седмицата, то ще се пристъпи към прекратяването на поръчката. При този сценарий ще трябва да се направи нова процедура, като е възможно да се променят и параметрите на цялото задание. При положение, че фирмата докаже сходен опит при тези дейности, то ще се отворят и финансовите параметри на офертата.

Това  е втори опит за стартирането на поръчката. При първото заседание на комисията се оказа, че в Общината не бе постъпила нито една оферта за строителството на един от най-дългоочакваните проекти под тепетата. Срокът на обществената поръчка беше удължен с месец, а максималната и цена е 12 милиона лева с ДДС.