Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще има в район "Витоша" на 21 февруари 2020 г. (петък), от 8.30 до 14.30 часа. Това съобщиха от Столична община.
 
Пунктът ще бъде разположен в квартал "Павлово" на улица "Слънце" № 2, пред районна администрация "Витоша".
 
Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:
 
Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
Лакове и бояджийски материали
Домакински препарати и химикали
Мастила и замърсени опаковки
Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД. Тя се прилага с успех на територията на София от началото на 2012 г.