Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър Кирил Ананиев със Заповед № РД-01-168 от днес.

Заповедта трябва да се съобщи на министъра на вътрешните рабори и областните управители, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрола по изпълнението на разпоредените мерки.

Излълнението на заповедта е с цел осигуряване живота ни защитата на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими вреди за живота и здравето на хората, посочват от здравното министерство