Община Пловдив днес ще бъде домакин на старта на Националната кампания на столичен вестник "Заедно срещу кризата". Тя е в подкре­па на пред­при­е­ма­чи­те в Бъл­га­рия и уси­ли­я­та им за спра­вя­не с ико­но­ми­чес­ките проблеми, които са ре­зул­тат на епидемията от COVID-19.

В нея ще се включат кметът Здравко Димитров, министърът на икономиката Емил Караниколов,  изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции, ръководителят на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия Бойко Таков, председателят на УС на Агенцията за експортно застраховане Момчил Ройнев, представители на общините от региона, бизнеса и работодателските организации.