Строителството Южната дъга на околовръстния път на столицата в участъка между район Младост и АМ "Тракия" би могло да започне до края на годината, съобщи министърът на регионалното развитие Петя Аврамова.

Срокът за стартиране би могъл да бъде спазен, ако няма обжалване на отчуждаването на имоти и бъдат изпълнени всички необходими процедури.

"По направлението Софийския околовръстен път и автомагистрала "Тракия" ежедневно се образуват километрични опашки, колони от автомобили, които затрудняват движението. С доизграждането на този участък от Южната дъга ще бъде решен не само изложеният проблем, а по този начин ще се осигури едно автомобилно трасе, което да гарантира адекватно обслужване на прилежащите към Софийския околовръстен път урбанизирани територии, промишлени, търговски зони и обектите към тях", заяви Аврамова.

Тя уточни, че подписването на договор за избрания изпълнител е било възпрепятствано поради жалба в КЗК. 

"Към настоящия момент след решение на Комисията в полза на възложителя, предстои подписването на договор с изпълнителя за инженеринг. Срокът за проектиране е 180 дни, а за строителномонтажните работи - 730 календарни дни", допълни Аврамова.

Към момента са подадени 12 оферти от фирми за участие в процедурата. Техническата комисия към МРРБ ги разглежда и оценява.

Ценовите оферти за проекта ще бъдат отворени при приключване на оценката.

Успоредно с посочените процедури Агенцията провежда отчуждителна процедура по реда на Закона за държавната собственост за поземлени имоти, находящи се в землището на Столична община, съобщи още Аврамова.