Условията в българските затвори към днешна дата са далеч под стандартите, които се изискват. Въпреки някои направени ремонти в някои от затворите в страната все още не може да се достигнат дори минималните стандарти за условия, при които трябва да се изтърпява присъдата си едно лице лишено от свобода. Това заяви в интервю за TrafficNews адвокат Светлана Стефанова. По думите на юриста сградите, в които се помещават затворите са изключително стари и амортизирани. През последните повече от 50 години в България не е построен нов затвор. Не са извършвани и значителни реконструкции и ремонти на затворите така, че те да отговарят на някакви европейски стандарти.
 
Когато става дума за европейски стандарти става най-вече се говори за пренаселеност в затворите, тъй като стандарта за минимална жилищна площ е 4 кв. м., а препоръките са за 6 кв. м., подчерта адвокат Стефанова. Това изискване многократно е било заявявано от редица международни правозащитни институции, които осъществяват мониторинга на затворите у нас. Това е един много сериозен проблем и държавата получава критики в тази насока от Европейския съд по правата на човека, който в десетки дела срещу България е установил проблема с пренаселването на затворите. Като обичайно на един лишен от свобода се полагат около 2 кв. м., дори и по-малко, в зависимост от конкретната ситуация в конкретния момент в това място за лишаване от свобода. Имало е случаи, в които в килии са били поставяни над 15 човека като на практика те разполагат само и единствено с едно легло или нар, на което да спят. 
 
Друг сериозен проблем са хигиенно-битовите условия в местата за лишаване от свобода, както и възможността за поддържане на някаква елементарна хигиена. Допреди няколко години масово физиологичните нужди са се осъществявали в кофа. Достъпът до тоалетна е бил предвиден по определен график. Това е многократно установявано от Комитета за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, многократно установяван е и от Европейския съд. Това е довело до някои частични ремонти в затворите. В някои от килиите в Пловдив и Варна са изградени санитарни помещения, макар и не изцяло отделени от самата килия, което също е проблем. Твърде вероятно е, че и към този момент в някои от местата за лишаване от свобода все още има такава практика, коментира адвокат Стефанова. 
 
До 2017 година всички оплаквания, свързани с условията на живот в затворите, в това число пренаселеност, недостатъчно медицинско обслужване, малтретиране от страна на затворническата администрация, са се отнасяли до Европейския съд по правата на човека. А през 2015 година този съд констатира, че буквално е залят от жалби на лица, лишени от свобода и задържани под стража без властите да предприемат адекватни условия за подобряване на условията. Тогава страната ни е задължена да подобри материално битовата база в затворите, както и да създаде механизъм, по който тези лица да отправят своите оплаквания към българския съд.