Окончателно кметската заплата в Пловдив няма да се вдига. От администрацията са входирали предложение за променя във възнагражденията на общинските служители, но кметът не е сред тях.

Иван Тотев обясни, че реално той не е част от администрацията, тъй като е по друг трудов договор според закона.. На всички служители обаче заплатите ще бъдат вдигнати с около 12 %.  Средната заплата в администрацията е 700 лева, а кметът взима около 1500 лева.

Припомняме, че  според новите разпоредби общинските съвети могат да увеличат заплатата на кмета общината до възнагражденията на министри – 4600 лева. Досега само кметът на София вземаше толкова пари.

Заплатата на кмета на Пловдив е една от най-ниските предвидени в закона, като тя бе актуализирана през 2011 година. В момента възнаграждението на Тотев е около 1500 лева. От заплатата на кмета обаче зависят и тези, които на са на високи длъжности в Общината – шефове на отдели, зам.-кметове, председателят на Общинския съвет, съветниците и други. Те взимат процент от брутната заплата на градоначалника.

Иван Тотев: Няма да си вдигам заплатата, никак не ми е нискаОбщинският съвет можеше да увеличи възнаграждението на градоначалника до 4600 лева