Специализираната прокуратура изнесе разпити на двама свидетели по делото срещу министъра на околната среда и водите в оставка Нено Димов, който е обвинен за безстопанственост за язовир "Студена", довела до водната криза в Перник. На сайта на прокуратурата са качени и документи за нивото и захранването на язовира през последните 6 месеца , както и разрешителните , с които "Стомана Перник" е получавала вода за промишлени нужди. 

"Предвид високия обществен интерес и множеството въпроси на медиите по образуваното досъдебно производство, свързано с водната криза в гр. Перник, Специализирана прокуратура предоставя следната информация:

Образувано е досъдебното производство по реда на чл. 212, ал.1 от НПК с постановление на прокурор от Специализирана прокуратура. В хода на разследването са събрани доказателства и в качеството на обвиняем е привлечен Нено Димов за извършено от него престъпление по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1 НК - умишлена безстопанственост.

Прокуратурата на Република България счита, че в резултат на извършеното престъпно деяние са последвали значителни щети на стопанството, изразяващи се в разходването на 7, 223 млн. куб. м. вода от яз. „Студена“, което е довело до намаляване на общия обем воден ресурс на язовира до критичните нива, близки до т. нар. „мъртъв обем“ на язовира. В резултат на това се е стигнало до значителен недостиг на водния ресурс за питейно битови нужди на жителите на гр. Перник и околните селища.

Специализираната прокуратура продължава да споделя разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна, не възпрепятства действията по разследването и не нарушава презумпцията за невиновност.

Категорично от събраните до момента доказателства се установява, че в случай, че министъра на околната среда и водите беше положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир „Студена“ и не беше разрешил разходването на вода за промишлени нужди, към настоящия момент не би имало недостиг на вода за битови нужди.

Предвид изложеното и след разрешение на прокурор по реда на чл.198, ал.1 от НПК, представяме част от доказателствения материал по досъдебното производство, доколкото същите са публични предвид това, че са били обсъждани в открито съдебно заседание на 12 януари 2020 г. на Специализиран наказателен съд.

Публикувани са разпитите на управителя на ВиК - Перник, Иван Витанов и на директора на дирекция "Управление на водите" Илияна Тодорова, които разказват каква е практиката на уведомяване за нивото на водата в язовир "Студена", по какъв ред става подготвянето на графиците за водоподаване, които министърът одобрява и подписва, и какви срещи са имали с министър Нено Димов за състоянието на язовирите в България изобщо.

В показанията си Илияна Тодорова обяснява, че проектите за графици за водоподаването са подготвяни от експерти в дирекция "Управление на водите". Те се изготвят въз основа на данни на шефа на ВиК - Перник, и на данните от НИМХ. След това предложението за водоподаване, графикът и кратко резюме за състоянието на язовира минават през зам.-министър Красимир Живков и се докладват на министъра, който единствен по закон може да ги утвърждава. 

Пред разследващите Тодорова разказва и че министър Нено Димов е изпратил служители на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив, в края на ноември 2019 г.

На проверката присъствал и служителят на Дирекция "Управление на водите" от министерството на околната среда и водите Красимира Янкова. По време на проверката било констатирано, че липсва измервателно устройство за отчитане на използваните води от яз. "Студена" на изхода на водния басейн. От предишните проверки нямало данни отчитащият водомер за разходваните води да липсва и дори са описвани показания в докладите.

Операторът на язовирната стена обяснил пред експертите, че седмица преди проверката водомерът бил отстранен от фирмата собственик. Оказало се, че е бил нает от друга фирма. В показанията й се споменава и как два синдикатаса внесли писма в министерството, с които предупреждават, че ако не бъдат опуснати 20 000 куб. метра вода за промишлени нужди на "Стомана индъстри", то хиляди перничани щели да излязат на протест.

Ето ги и протоколите: