Сериозна опасност за водата в Пловдив, Асеновград и Бачково е регистрирана късно днес при извършено контролно пробонабиране на водите на река Юговска и река Чепеларска. Във водите им са установени наднормени концентрации на цианиди при устието на река Юговска, Асеновград и в село Бачково. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров е разпоредил незабавно проверка, която ще бъде направена утре сутринта.

Басейнова дирекция Източнобеломорски район е изпратила предупреждение за предприемане на действия съобразно правомощията на общините по поречието на засегнатите реки за предупреждение на населението за замърсяване на водите в река Юговска и река Чепеларска и ограничаване на ползването им.

Предупреждение е изпратено до ВиК Пловдив и РЗИ Пловдив за необходимостта да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на река Чепеларска. 

Напоителни системи следва да извършат анализ на водите за напояване, като се според официалната информация евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на гр. Лъки.

Следва да се дадат указания за ползването на водите от населението.