3 524 проверки са били извършени за завишени цени при продажбата на лекарства и храни по време на извънредното положение в Пловдив и административната област.

Операциите на прокуратурата, съвместно с РЗИ и БАБХ са проведени в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян, като целта им е била да се установи има ли завишаване на цените при продажбата и търговията на лекарствени и хранителни продукти.

По време на проверките са констатирани 73 нарушения в Пловдив и областта, като в осем случая органът намерил нарушения е РЗИ. Съставени са 18 акта.

Проверените аптеки и дрогерии са 426, а 3 098 проверки касаят обекти за производство на храна, търговия с храни и заведения за обществено хранене.

По време на проверките са направени 240 предписания по прилагане на противоепидемичните мерки с цел осигуряване на максимална защита на гражданите  - (област Пловдив – 16, област Стара Загора – 23, област Хасково – 123 и област Кърджали – 78)

Не са констатирани данни за престъпления, съобщават от прокуратурата. Не са намерени основания за намеса по реда на надзора за законност от прокуратурата в апелативен съдебен район - Пловдив.

Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура, с изключение на една дрогерия в   Стара Загора.