Пълненето на Гребната база с вода за една година също е поскъпнало със сума около 10 хил. лева. Това показват данните от новата обществена поръчка, която е пусната от Община Пловдив. За 2020 година за поддържането на Гребния канал са необходими 114 хил. лева с ДДС, докато за предходната година тази сума е била 105 хил. лев с ДДС.

И тази година единствен участник е държавната фирма   „Напоителни системи” ЕАД.  Тя ще бъде изпълнел за транспортирането на вода, по съществуващи хидротехнически съоръжения.

Възложителят на поръчката е зам.-кметът Георги Титюков. Той обясни, че промяната на цената е заради по-високите такси към Басейнова дирекция, които плащат от „Напоителни системи”.

В предмета на поръчката е записано, че трябва периодично транспортиране на общо четири милиона куб.м. вода, необходими за зареждането на Гребен канал. Всяко зараждане се извършва съобразно линеен график, с фиксирани периоди и водни обеми.

Необходимите водни обеми за зареждане на Гребен канал се доставят чрез масивно водохващане изградено на река Първенецка. Водовземането се осъществява чрез дънен праг. Бреговете на реката в този участък са укрепени с подпорни стени. Самото водовземане е с правоъгълен отвор, на който има монтирана решетка. С покрит канал водата достига до регулираща шахта, в която има монтирани две запорни врати- едната към вододовеждащия канал, другата към реката.