Бюрата по труда в област Пловдив обявиха новите работни места за тази седмица. Запазва се тенденцията за търсенето на медицински кадри, на персонал в обслужващата и хранителна промишленост, както и в строителния сектор. След като извънредното положение до известна степен забави активния период на сезонната работа завишено търсене през тази седмица се отчита и за сезонните работници.

Ето и пълния списък на свободни работни места, актуални към днешна дата, сред които можете да откриете новата си работа или да я смените:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование
1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи(IT технологии)
1 Инженер, автоматизация на производството( Електроника, автоматика)
1 Инженер, конструктор(Машинистроене)
10 Лекар, спешна медицина
3 Медицинска сестра
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
13 Организатор, работа с клиенти (IT технологии)
1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност(Икономист)
2 Програмист, мултимедия (IT технологии)
1 Програмист, софтуерни приложения (IT технологии)
1 Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
1 Разработчик, мултимедия (IT технологии)
2 Специалист, обработка на данни(Счетоводство)
1 Старши учител, начален (I-IV клас)
1 Технически секретар
4 Търговски представител(Фармация)
1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения
5 Учител, детска градина


Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование


1 Главен специалист
4 Готвач
5 Домашна помощница
1 Камериер/камериерка
2 Комплектовач
10 Лекарски асистент
12 Машинен оператор, опаковане/увиване
15 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
15 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
2 Машинен оператор, тръбна инсталация
1 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
2 Обслужващ работник, промишлено производство
20 Общ работник
1 Озеленител
1 Оператор, контактен център
13 Оператор, център за обаждания
1 Оптик, оптометрист
1 Пазач, невъоръжена охрана
1 Помощник-възпитател
1 Помощник-възпитател
3 Продавач-консултант
21 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
20 Работник, консервна фабрика
1 Работник, поддръжка на сгради
1 Работник, производство на метални конструкции
3 Работник, строителството
7 Сервитьор
1 Склададжия
1 Специалист, търговия
1 Стругар
1 Фрезист
1 Чистач, производствени помещения
3 Чистач/ Хигиенист
8 Шивач
1 Шлайфист
1 Шлосер
1 Шлосер-монтьор
1 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование:
1 технически секретар
1 администратор,хотел
3 счетоводител,оперативен
1 управител,хотел


Работни места за средно и основно образованиe:
2 склададжия
5 машинен оператор
2 запойчик
2 техник,електронна техника
16 монтажник,производство на слаботокови предпазители
4 монтажник,електронни елементи
2 пакетировач
10 общ работник
4 работник производство на млечни продукти
1 монтьор електронно производствено оборудване
16 сезонен работник земеделието
5 обслужващ работник, промишлено производство
14 личен асистент
4 машинен оператор производство на пластмасови изделия
2 производител млечни продукти
68 работник консервиране на плодове
1 водач,селскостопански машини
8 общ работник,промишленост
5 сервитьор
3 камериер
2 балман
3 готвач
1 водолечител
1 рецепционист
3 работник,кухня

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ
Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Инженер,технология на целулозното и хартиеното производство
1 Учител, детска градина
1Технолог,химик
1 Инженер,автоматизация

Работни места за специалисти със средно образование

7 Машинен оператор
2 Общ работник
3 Монтажник,изделия от метал
3 Пакетировач
1 Огняр
10 Монтьор,електронно производствено оборудване
11 Шлосер
1 Технически ръководител,строителство
1 Машинен оператор,обработка на метал
1 Помощник-възпитател
1 Домакин
1 Експедитор,стоки и товари
1 Дърводелец
2 Шивач,мъжко/дамско облекло


Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Общ работник
10 Шивач
9 Работник,консервиране на плодове/зеленчуци

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
ул. “Изложение” № 6


Работни места за лица с висше образование:
1 Инспектор качество на продукти/без храни и напитки/
1 Мениджър, екип
1 Инкасатор, плащания
8 Медицинска сестра
1 Социален работник


Работни места за лица със средно и основно образование:
1 Козметик

1 Гладач
27 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Екструдерист
5 Сервитьори
3 Готвач
20 Шивач
1 Барман
2 Чистач/хигиенист
1 Машинист, пътно-строителни машини
2 Майстор, производство на хлебни изделия
1 Електротехник, поддръжка на сгради
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил
5 Продавач-консултант
1 Газовчик
1 Работник, хидротехнически съоръжения
1 Санитар
2 Продавач, разносна търговия
1 Машинен оператор, изделия от хартия
1 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
1 Машинен оператор, шиене
1 Детегледачка

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10


Работни места за специалисти с висше образованиe
1 медицински лаборант
1 оператор , настройчик на CNC фреза
1 логопед


Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
2 продавач-консултант-средно, работа с компютър
10 розоберачи
2 сервитьори
2 готвачи
1 градинар- основно, средно, на две смени
3 чистач, хигиенист, основно, средно, на три смени
1 продавач- консултант на бензиностанция
9 работник, почистване на розов лист
5 шивач
1 възпитател-средно образование ,на три смени
1 началник склад – средно образование, работа със счетоводни програми
1 обслужващ работник, промишлено производство – средно образование, кат. В

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ
ул. "Орфей" № 14

Работни места за лица с висше образование:
1специалист, управление на човешки ресурси
1 мениджър покупки/ продажби
1 мениджър екип


Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
1 стругар
15 машинен оператор, шиене
2 продавач- консултант
17 сезонен работник, земеделието
10 манипулант, промишлеността
3 тракторист
5 машинен оператор подготовка на влакна
1 пазач- портиер
5 личен асистент
3 крупие


Филиал Садово
2 екструдерист
2 шофьор, куриер
2 производител, млечни продукти
10 машинен оператор, пастьоризиране на на мляко
2 техник -механик, хранително- вкусова промишленост
2 техник- технолог на мляко и млечни изделия
2 обслужващ работник, промишлено производство- чл.38,ал.1 от ЗХУ
30 общ работник
1 образователен медиатор
25 обслужващ работник, промишлено производство
1 машинен оператор, леене на пластмасови изделия
3 машинен оператор, производство на цело

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ
бул.”Г.С.Раковски” №108 А


Работни места за лица с висше образование
Работни места за лица със средно образование
1 Шофьор, тежкотоварет автомобил-12 и повече тона
3 Машинен оператор
1 Шивач,мъжко/дамско облекло
16 Охранители
Работни места с основно образование
10 Сметосъбирач
20 Общ работник

БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:
4 инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
2 медицински сестри
1 фармацевт магистър
1 помощник-фармацевт
1 педагог/соц.работник
1 счетоводител
1 оперативен счетоводител
1 управител на цнстдм
1 учител в детска градина


Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 автомонтьор
1 бояджия
5 готвач
4 гладач
2 електротехник
1 инспектор качество на продукти
1 касиер
5 леяр
1 мърчандайзер, продажби
4 механик, промишлено оборудване
15 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
2 машинен оператор, печатарство
1 машинен оператор, производство на картонени изделия
2 машинен оператор, изделия от хартия
2 машинен оператор,обработка на камъни
1 монтьор поддръжка на инсталации и оборудване
1 огняр
3 oбслужващ, магазин
3 общ работник
5 оператор ферментация
10 оператор сушене и гранулиране
2 охранител
1 помощник готвач
4 помощник кухня
1 портиер
6 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 работник кухня
1 санитар
8 сервитьор
1 служител,човешки ресурси
5 стругар
1 стъклар
1 тракторист
1 техник – механик хвп
1 технически ръководител, строителство
1 чистач
1 фрезист-координаторчик
1 шивач,кожа
12 шивач
2 шофьор, лекотоварен автомобил
4 шофьор, тежкотоварен автомобил

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН
бул. “България” № 83


Работни места за специалисти с висше образование
1 трудотерапевт – висше образование
4 началник отдел – висше образование
2 механик, промишлено оборудване – висше/средно образование
2 техник, ел. машини и апарати – висше/средно образование


Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование
2 администратор хотел - средно образование
1 счетоводител - средно образование
1 технолог на облекло - средно образование
10 монтажник-асемблиране на детайли - средно образование
10 шлосер инструменталчик – средно техническо образование
1 машинист блулдозер - средно образование
1 монтажник електрически елементи - средно образование
1 електромонтьор - средно образование
1 помощник готвач - средно образование
5 готвач – средно образование
5 сервитьор – средно образование
1 технолог, работно облекло – средно образование
1 продавач – консултант – средно образование
1 техник-механик, шивашко производство – средно образование
3 оператор, дървообработване – средно образование
1 домакин – средно образование
15 машинен оператор - средно образование
2 общ работник, промишлеността – основно образовоние
1 техник-механик, шивашко производство – средно образование
2 работник кухня - средно/основно образование
3 оператор-настройчик на cnc фреза – средно/основно образование
3 перач – средно/основно образование


РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
1 механик – висше образование
1 електротехник – висше образование
1 инженер, качество – висше образование
1 настройчик – висше образование
1 технолог – висше образование
5 монтажник, електронни елементи – средно образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg


Работни места за специалисти с висше образование:
1 Служител, планиране
1 Ръководител звено
1 Специалист, логистика
1 Организатор, производство
2 Контрольор, качество
2 Инженер, технолог в оптично производство


Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 Супервайзор, финансова институция
1 Кредитен специалист, финансова институция
1 Организатор, куриерска дейност
4 Готвач
5 Помощник-готвач
5 Работник, кухня
6 Сервитьор
3 Барман
1 Камериер/камериерка
5 Продавач-консултант
2 Касиер
1 Техник, механик
1 Леяр
1 Почиствач, метални отливки/изделия
1 Матричар
7 Машинен оператор, металообработващи машини с ЦПУ
1 Шлайфист
1 Настройчик, металургични линии с ЦПУ
1 Работник, поправка на джанти и гуми
1 Щанцьор, изработка на шанцформи
1 Електротехник, промишлено предприятие
2 Електромеханошлосер
15 Шивач, защитни облекла за медицински работници
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона с кат.СЕ
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил с кат.С
2 Шофьор, товарен автомобил (международни превози) с кат.С
1 Машинист, пътно-строителни машини - фадрома, багер, камацу
1 Работник, сглобяване на детайли
1 Чистач/ Хигиенист в производствен цех
10 Сезонен работник, земеделието - с безсрочен трудов договор
10 Сезонен работник, земеделието за бране на розов цвят - с трудови договори


Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1 Фрезист с 10 години професионален опит

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5


Работни места за лица с висше образованиe
Работни места за лица със средно и основно образованиe
3 Опаковач
2 Работник, кухня
1 Сервитьор
2 Птицевъд
1 Портиер
1 Готвач

3 Залесител
1 Администратор, хотел
1 Помощник – готвач
2 Сервитьор

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД
Ул.”Стефан Стамболов” №1


Работни места за лица с висше образование
1 администратор, хотел


Работни места за лица със средно и по-ниско образование
26 машинен оператор, шиене
2 барман
2 камериер/камериерка
2 сервитьор
1 крояч, текстил
3 работник, строителството
2 машинен оператор, обработка на метални изделия

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД
ул. "Вр. Киселец"№ 3


Работни места за хора с висше образование
1 медицинска сестра
1 счетоводител
1 администратор хотел


Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:
1 администратор, хотел
2 рецепционист
9 спасител, плаж
2 работник поддръжка / в хотел/
9 камериерки
14 работник кухня
10 шивачки
4 готвач
8 сервитьори
8 барман
4 проверител, билети
1 масажист
2 общ работник
3 касиер
4 дърводелец, мебелист
2 монтажник, мебели
5 личен асистент
1 помощник готвач
4 берач, плодове и зеленчуци
3 продавач, билети
2 чистач-хигиенист
2 пазач

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19


Работни места за специалисти с висше образование:
1 Главен счетоводител


Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:
6 Пакетировачи
2 Сервитьори
1 Чистач/хигиенист
2 Администратор, хотел


Работни места по схеми по ОП «Развитие на човешките ресурси»:
1 Товарач-схема Младежка заетост

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”- МАДАН
ул. "Обединени" № 16 тел. 0308 2 25 49


Работни места за специалисти с висше образование
1 Лекар


Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование
4 Зареждач, промишлено производство /ръчно/
3 Технолог, облекло
15 Машинен оператор, шиене на облекла
2 Общ работник промишлеността
2 Техник, електрически машини и апарати
2 Механик, промишлено оборудване
1 Чистач производствени помещения
1 Техник –механик шивашко производство
20 Сортировач, бутилки
10 шлосер инструменталчик
10 Общ работник промишлено производство

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН
ул. "Васил Левски" № 1


Работни места за лица с висше образование:
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
1 Рецепционист
1 Готвач
2 Помощник готвач
3 Сервитьор
1 Камериерка
10 Машинен оператор, шиене
10 Монтажник, изделия от пластмаса
10 Шлосер
1 Електромеханик
1 Лаборант
1 Специалист
2 Чистач