Музикалната академия в Пловдив вече е с ново ръководство. Академичният съвет на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" гласува управленския екип на ректора проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.

За зам.-ректор по учебната дейност бе избран проф. д-р Костадин Бураджиев, а зам.-ректор по научноизследователската дейност става проф. д-р Галина Лардева.

Проф. Бураджиев завеждаше учебната дейност на академията при втория мандат на предишния ректор проф. Милчо Василев, а проф. Лардева досега бе декан на факултет "Изобразителни изкуства".

Припомняме, че преди две седмици Проф. Тони Шекерджиева-Новак бе избрана за нов ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев". Бившият зам.-ректор и преподавател по "Класическо пеене", "окални ансамбли" и "Методика на обучението по класическо пеене" е надделяла в оспорван балотаж с проф. д-р Костадин Бураджиев.