Днес се проведоха вторите задължителни матури, в които зрелостниците демонстрираха знанията си в различни области. По традиция матурите по чужди езици, и най-вече по английски език, са едни от най-предпочитания вариант от хиляди дванадесетокласници, тъй като език масово се изучава интензивно в училищата, но и учениците посещават школи и частни уроци. 

Ето вариантите и отговорите на матурите по английски, руски, италиански, испански, френски и немски език

Английски език

Руски език

Италиански език

Испански език

Френски език

Немски език