Кампания за безплатно раздаване на компост в София. Всеки, който представи квитанция за платена такса за битови отпадъци за 2018 г. и 2019 г., може да получи по 10 кг компост безплатно срещу всяка бележка, съобщиха от Столична община.

Компостът се произвежда от преработката на зелени биоотпадъци в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества от растенията.

Изнесената инициатива ще се проведе на 19 октомври от 10:00 до 13:00 ч. на паркинга пред Националния стадион "Васил Левски".

Близо 16 тона е раздаденият компост на гражданите от началото на годината. Кампанията продължава, така че, който има интерес да получи пакет от 10 кг висококачествен компост, може да направи това в удобно за него време, всеки делничен ден от 9:00 до 17:00 ч., на Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“. И не забравяйте да носите квитанцията за платена такса за битови отпадъци за 2018 г. или за 2019 г., за да получите безплатно компост.