Министерският съвет даде съгласието си "Български пощи" ЕАД да продадат своя дял от недвижим имот чрез пряко договаряне.

Съсобственикът на имота, който се намира в село Света Петка, община Велинград, е изразил писмено съгласие да изкупи дела на дружеството. Имотът с площ от 89 кв. м. не е необходим за дейността на "Български пощи" ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи.

Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

На търг с тайно наддаване ще бъде търсен купувач на два гаража в Твърдица и Нова Загора, както и на апартамент в Балчик с площ от 55 кв. м. Имотите са също на "Български пощи" ЕАД и не се използват от дружеството.

Дружеството ще продаде чрез търг с тайно наддаване и три имота в село Марково, област Пловдив. Общата площ на сградите е 559 кв.м.

Съгласно друго правителствено решение статутът на поземлен имот в с. Триград, управляван от Министерството на вътрешните работи, се променя от публична на частна държавна собственост. Имотът, разположен в м. "Шабаница", е с отпаднала необходимост за регионална дирекция "Гранична полиция" в Смолян към Министерството па вътрешните работи и не се ползва от ведомството.

Промяната на статута на терена ще даде възможност за предприемане на разпоредителни действия с него.