Административният съд в Пловдив ще гледа делото по жалба на бизнесмена Байрям Солак, който обжалва в момента действащият  подробен устройствен план и плана за регулация и застрояване за терена от 16 дка. Това съобщиха от инициативния комитет по опазване на парка зад хотел „Санкт Петербург”.

Протестиращите предупредиха, че по време на заседанието те ще присъстват в залата, като още вчера адвокатът им е изготвил становище, което ще внесе в съда.

„Има влезнал в сила ОУП, който е задължителен от 2007 година. Там е зеленина и зад детската градина, терен за образование . Този ОУП не подлежи на обжалване. Всяка следваща промяна на ПУП, както е в случая, трябва да се синхронизира с ОУП. Така е по ЗУТ, по закон”, пишат в групата на инициативния комитет.

Заседанието е насрочено за 18 ноември.Това е второ дело по казуса със спорния терен в район „Северен”.

Собственикът на „Парадайс Гардън Резиденс” обжалваше „мълчаливия отказ“ от страна на бившия кмет на района Ральо Ралев за инвестиционното намерение, входирано за терена от 16 дка. Солак бе внесъл искане за изграждането на паркинг в част от терена, но не е получил отговор от районната администрация в законоустановения срок.