Лабораторните анализи на водата от каскада „Въча” вече са направени, като част от предпроектните проучвания за дългоочаквания проект на Пловдив.

„Трябваше да вземем проби и да анализираме състоянието на водата от язовирите през четирите сезона . Всичко това го направихме и нямаше изненади – водата е с изключително добро качество и би осигурило на пловдивчани в пъти по-добра питейна вода”, заяви пред TrafficNews доц. Борис Цанков, който ръководи проекта през  българо-израелската фирма „АШ Индъстрийз”. Той обясни, че работата по проекта не е спирала и в момента са в ход различни съгласувателни процедури в различни институции. Работата по предпроектните проучвания започна през януари, като всички проучвания трябва да приключат по договор до месец март. Доц. Цанков обаче смята, че те ще са готови далеч по-рано.   Досега всичко сочи, че проектът може да се реализира в мащабите, които бяха начертани в началото.

Потенциалното водоснабдяване на Пловдив и региона от каскадата ще е за следващите 50 години.

В предпроектните изисквания трябва да се направят  геоложки, хидрогеоложки и геодезически проучвания, изготвяне на хидравлични модели, анализ на качеството на водата от съществуващите водоизточници, на качеството на суровата вода от бъдещия водоизточник, както и подготовката на социално-икономически анализ, а също и на разходите и ползите и други.

Идеята за водоснабдяване с планинска вода се говори от близо 50 години, като имаше и стъпки за вкарването му във Водния цикъл на Пловдив, но тя така и не попадна в обхвата на проекта. Проектът предвижда по 18-км трасе от Въча по гравитачен път да снабдява Пловдив и областта с вода от планината.