52 електрически автобуса, 30 тролея и 25 трамвая ще тръгнат в София според подписаните днес три договора. Те бяха парафирани от екоминистъра Нено Димов, и. д. кметът на Столична община Ирина Савина и директорите на общинските фирми „Столичен електротранспорт“ и „Столичен автотранспорт" - Евгений Ганчев и Слав Монов. Столицата ще получи екологични транспортни средства за 261,4 млн. с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в общината.

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв., съобщиха от МОСВ. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средства за обществения транспорт за Столичната община. Очаква се с използването на съвременния екологичен градски транспорт количеството фини прахови частици да намалее с 4,81 тона годишноДейностите по първия проект предвиждат доставка на 25 нови нископодови съчленени трамваи, които ще се експлоатират от „Столичен Електротранспорт” по съществуващи трамвайни линии с номера 4, 5 и 18.

По втория договор със „Столичен Електротранспорт” ще бъдат закупени 30 нови нископодови съчленени тролейбуси, които ще заменят амортизирани превозни средства. За осигуряване на нормалната им експлоатация е предвидена реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, които са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. По проекта ще бъдат доставени също 30 нови електробуси.

За осигуряване на нормалната експлоатация на новия подвижен състав е предвидено изграждане на нови трансформаторни постове. Ще бъдат изградени и нови електробусни линии, които да заместят съществуващи автобусни маршрути. Електробусите ще използват най-съвременните бързозарядни технологии, базирани на ултракондензатори. За зареждането им ще бъдат изградени 10 зарядни станции, разположени на началните и крайните спирки и в обслужващите депа.

Третият проект предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях. Проектът ще се изпълнява на територията на Столична община, като закупените електробуси ще се експлоатират от „Столичен автотранспорт“ по съществуващи автобусни линии и по новооткрити линии с довеждаща функция към системата на метрото и трамвайната мрежа.