Искам пловдивчани да живеят не само в красив, но и в спокоен и сигурен град, казва директорът на Областната дирекция на полицията ст. комисар Йордан Рогачев. В края на 2019  Главният  прокурор Сотир Цацаров го награди със специален нож, като наградата е за личен принос в успешните акции, реализирани през последните месеци в Пловдив. По традиция в началото на всяка година всяко районно управление и всеки сектор в дирекцията правят отчет на изминалата година и анализ на данните. Отчетите на структурите започват следващата седмица, а старши комисар Рогачев е категоричен, че ще присъства на всички. От резултатите на звената  зависи и професионалното бъдеще на техните ръководители. В началото на годината TrafficNews разговаря с ръководителя на втората по големина областна дирекция в България за равносметката на изминалата година и предизвикателствата на новата 2020. 

- Каква е равносметката от изминалата година за Областната дирекция?

- Завършихме годината с по-добри резултати от предишната. Най- масовите престъпления са намалели доста осезателно. Разкриваемостта се е увеличила със 7 процента. През годината имаме регистрирани 8 битови убийства, като всички са разкрити. Грабежите са 79 - с 40 по-малко от 2018.  Сериозно са намалели кражбите регистрираните са 1744, като предишната година те са 2 316. Джебчийските кражби са намелели двойно 62 срещу 120 за предишния период. Взломните са 305 , а предишната година са били 443. При домовите кражби са със 138 по-малко  като регистрираните са 347. По линия на наркотиците имаме разкрите 579 случая или със 124 повече от предходната година. За съжаление зачестяват случаите , в които задържаме шофьори, които управляват МПС-та под въздействие на различни видове упойващи вещества. Но Районна прокуратура образува досъдебни производства и при еднократни дози и ако при първи случай винвният се разминава с административно наказание, то при повторна проява наказанието вече е по-тежко. По линия на икономическата престъпност областната дирекция има много добри реализации- разкриването на схемите на източване на държавни средства от НАП, Здравната каса, мащабната схема за пране на пари чрез вериги от фирми , регистрирани на името на малоимотни български граждани и др. Пред екипа, с който ръководя Областната дирекция има нови предизвикателства, но с общи усилия се надявам да запазим положителните тенденции и в края на 2020 година резултатите да бъдат още по-добри.  Искам пловдивчани да живеят не само в красив, но и в спокоен и сигурен град.  

 

- Вече 6-ти месец сте на поста, открихте ли слабите места в организацията на работа?

- Всеки един нов ръководител е длъжен да направи задълбочен анализ на обстановката в работата на ръководената от него структура, да открие слабостите и да набележи мерки за тяхното отстраняване. Разбира се, ако установи добри практики е нормално да се надгражда. Там където сме идентифицирали проблеми, съм разпоредил да се предприемат дейности за тяхното разрешаване, като разбира се винаги съм отворен и за конкретни предложения от страна на редовите служители и ръководните служители. Наложи се да подобрим организацията по линия на превенцията на пътно транспортните произшествия, на разкриването на престъпленията срещу собсвеността, по-конкретно кражбите, имаше недостатъчен контрол в различни сектори от икономиката. Проведоха се акции по линия на автошколите, които обучават млади шофьори, в таксиметровия сектор, в нощните клубове, по пазарите. Предстоят операции и в други браншове.

- Започват анализите по райони и сектори. Ще има ли кадрови промени след приключването им?

- Анализът е изключително важен, тъй като на неговата база се планира работата на различните звена за следващата година. Ще присъствам на анализа на всеки сектор и всяко районно управление. Държа да знаете, че кадровите проблеми не са самоцел. Те се правят единствено и само на основа на резултатите постигнати от всяка структура в ОДМВР-Пловдив, зависят от ефективността при взаимодействие с другите държавни и общински органи и не на последно място на удовлетвореността на хората от обслужвания район. Кадровите промени носят и голяма отговорност за ръководителя, който ги осъществява и затова внимателно се обмислят. Винаги давам възможност на младите, знаещи и можещи служители да се докажат и развиват в кариерата си на полицаи. Вече направих няколко смени на места, където пропуските бяха очевидни, най- вероятно те няма да са последни. 

- През последните месеци присъствието на полицията в града е доста видимо – проверки по пътищата, акции в различните сектори. Може би е рано за обобщения, но има ли резултати?
 
- Резултатът е осезаем, тъй като както отбелязахте, има видимо присъствие на полицейските служители не само в големия град, но и в цялата област. Получавам обратна връзка от хората и те са много доволни, че вече виждат по-често униформени полицаи на улицата – да контролират движението, да се срещат с възрастните жители на малките населени места, да извършват проверки по сигнали за нередности, да контролират спазването на нощната тишина и обществения ред. Държа да почертая, че това присъствие на полицейски екипи от всякакъв вид – пеши патрули, с мотоциклети, леки автомобили и бусове има и доста сериозно отражение върху подобряване на дисциплината на участниците в движението по пътищата.
 
- През ноември и декември бяха проверени всички нощни клубове в Пловдив и областта. Два от тях бяха затворени, заради сериозни нарушения, но след това полицията отново разреши да бъдат отворени. Това не действа ли демотивиращо на тези, които се опитват да спазват закона?
 
- Проверките на нощните клубове бяха организирани по инициатива на ръководството на ОДМВР-Пловдив, като в тези инспекции бяха включени и служители от другите държавни и общински органи – пожарната, безопасност на храните, НАП, общините. Идеята е собствениците на тези нощни заведения да организират така работата си, че да създават безопасна среда за забавления на клиентите си, при спазване на законовите изисквания и при необходимост да ги научим да ни съдействат своевременно. Ако има обекти, които са били затворени, а след това отворени, то е защото са изпълнили задълженията си произтичащи по закон, отстранили са пропуските и нередностите. Тук все пак искам да почертая, че полицията е контролен орган, а не орган по издаване на разрешения за работата на питейни и увеселителни заведения. Освен това има издадени актове за констатираните нарушения, на базата, на които общината трябва да издаде наказателни постановления. Законът е такъв, че при две наказателни постановления, обектът може да бъде затворен. 
 
- По данни на служба ГРАО през 2018 година регистрираните жители на Пловдив са се увеличили с 518 души. Което, разбира се, не отговаря на действителния брой преселници. На практика има стотици нерегистрирани. Това затруднява  разследването на престъпленията?  Докъде стига контролната функция на полицията в този казус и какви са вариантите той да бъде решен?
 
- Съгласно Закона за гражданската регистрация хората трябва да имат регистрация по настоящ адрес на мястото, където живеят. Това се осъществява в звената ГРАО на всяка една общинска администрация. Регионът е притегателен център за много хора търсещи реализация в бизнеса, на студенти, на учащи се. Тук обаче е ключовата роля на полицейските и младши-полицейските инспектори, които да следят пребиваването на хора в районите, които обслужват. Ако бъдат установени нарушения нашите служители могат да съставят актове и на нарушителите да бъдат наложени глоби. Но полицията не е единствената институция, която има отношение към проблема. Действително е необходимо комплексно и работещо решение, още повече че на повечето места липсват домоуправители и няма никаква информация за хората, живеещи в даден комплекс. 
 
- Броят на чужденците в Пловдив расте. Разполага ли пловдивската дирекция с достатъчно служители, владеещи чужди езици, които да работят с тях?
 
- Броят на чуждите граждани посетили областта е голям. Нека да имаме и в предвид, че Пловдив бе и Европейската столица на културата, което предполага още повече туристи, любители на концерти, изложби, срещи с интелектуалци. Учебните заведения предлагат и много възможности за обучение на чуждестранни студенти, а бизнесът - работни места. Основната контролна функция на пребиваващите чужди граждани е на сектор „Миграция” и на служителите от Охранителна полиция при районните управления в областта. Няма структурно звено, в което поне няколко служители на не владеят един или няколко от официалните езици в Европейския съюз. Но истината е, че не са достатъчно.  За по-специфични езици задължително търсим услугите на преводачи, а в някои от случаите, особено при административно-наказателна дейност или при досъдебни производства сме задължени да потърсим лицензирани преводачи, на които се заплаща за тази дейност. 
 
- Как според вас де отразява на качеството на разследването и противодействието на престъпността въведената организация, при която в районните управления няма дежурни офицери след края на работния ден?
 
- След като получим сигнал, изпращаме дежурни на местопроизшествието, след което дежурният по оперативна дежурна част уведомява дежурния офицер,  полицейски инспектор, разследващ полицай, които отиват на място , извършват оглед, докладва се на дежурния прокурор , а в последствие този труд се заплаща като извънреден.  Наложи се ограничителна мярка с оглед намаляването на извънредния труд. Но сега се предлага нощния труд да стане 1 лев. Имаме достатъчно екипи навън и през деня и през нощта. При увеличение на бюджета ще мислим да върнем дежурните офицери. Лично мое мнение , че в районното трябва да има дежурен офицер 24 часа. 
 
 
- През 2020 година предстои масова смяна на лични документи. Какви промени в организацията предвиждате, за да предотвратят опашките пред сектора и районните?
 
- Това е сред основните предизвикателства пред службите на МВР в цялата страна. Поради това министърът на вътрешните работи още през миналата година даде конкретни указания в тази посока, което ние сме изпълнили. На всички свободни места в звено „Български документи за самоличност” в Пловдив и областта са назначени нови служители. Имаме възможност да осъществяване на групови посещения в малки и отдалечени населени места с мобилни биометрични станции, като така ще спестим време и средства най-вече на възрастните и болни хора. При необходимост сме в готовност да имаме много разчупено работно време съобразено с натовареността и броя на желаещите да подменят документите си за самоличност. Създадохме организация, при която големите фирми в Пловдив и областта да могат да направят заявка и на място да бъдат посетени от мобилен екип, който да обработи документите на служителите. Така на тях няма да им се наложи да губят време и нерви, да отсъстват от работа и пр. 
На интернет страницата на ОДМВР-Пловдив подаваме актуални данни за натовареността на звено „БДС” по дни, като така гражданите могат сами да преценят кога и къде да подадат заявления за новите си документи. Особено внимание отделяме и на готовността на сектор „Пътна полиция”, защото и там очакваме засилен интерес при издаването на нови шофьорски книжки или подмяна на старите. Като обобщение мога да кажа, че за нас е важно всеки пожелал да подмени лична, карта, паспорт или шофьорска книжка да може да го направи в рамките на разумен срок.