След серия сигнали и публикации на случаи с фалшиво позитивни драг чекове, TrafficNews започва кампания за преразглеждането на използването на полевите Драг чекове 3000! През последните 4 месеца медията ни представи шест случая на пловдивчани, които изгубиха работите си, достойнството и книжките си след положителни проби за дрога на пътя. Впоследствие кръвните им проби се оказаха отрицателни.  Освен че, крайният резултат опровергава първоначалните тестове, се оказва че доказването на това дали водачът е употребил или не накотични вещества, отнема между един и половина и три месеца. Междувременно шофьорът е без книжка. Не са редки случаите, когато положителният полеви тест става причина за "обиск в условията на неотложност" на водача. Впоследствие, ако пробата му се окаже отрицателна, гражданинът губи още месец заради процедурата по връщане на свидетелството. Законът не предвижда компенсация за пострадалите водачи. Граждани и юристи смятат, че това тези практики са злоупотреба с правата ни. 

В тази връзка търсим мнения от лекари, юристи  и експерти по темата. Обърнахме се за коментар и към адвокат Борислав Мазнев. Дълги години той работи като дознател в системата на МВР , а след като напуска, се занимава с наказателно право. 

 - Адв. Мазнев, къде според вас са основните проблеми при проверките за наркотични вещества, които органите на реда извършват ?

- Проблемът с полевите тестове напоследък е доста осезателен. Голяма част от тях дават неверни или неточни показания. Тестовете са много силно чувствителни към веществата, които трябва да отчитат. Т.е те отчитат при една много по-ниска концентрация на наркотичното вещество дори от тази, заложена в наредбата. Самият драг чек е силно чувствителен и видно от самата спецификация на техническото средство, то мери само качествени, а не количествени показатели и не отчита времевия период, в който е употребено веществото.

Още 2011 година на полицейски конгрес в Берлин бе показан полеви драг чек, който отчита почасово употребата на съответното наркотично вещество и в тази връзка доста от европейските държави преминаха към употребата му. И ако наркотикът е употребен в даден времеви диапазон на водача се налага наказание. Ако драг чекът отчете , че употребата е извън времевия диапазон,  не му се налага санкция.

Специфичното в българското законодателство е, че в Член 354 б, ал . 3 предвижда да бъде налагано наказание след употреба, като не е определен изобщо времевия диапазон . Предвид чувствителността на използваните полеви тестове както и на кръвните проби , които се правят, наличието на едно наркотично вещество  може да бъде установено в рамките от 4 до 20 дни след употребата на съответното вещество. Например, ако едно лице е било например в Холандия и е употребил коноп и след 4-5 дни се качи да управлява автомобил и му бъде извършена проверка , то има голяма вероятност неговата проба както на полевия тест, така и кръвната да бъдат положителни. Всичко това обаче е доста относително, тъй като говорим за субективно действащ механизъм в зависимост от метаболизма на съответния човек.

Така структуриран, законът и прилаганите тестове поставят под заплаха човек, който дори не е употребил наркотици. Тестерът е толкова чувствителен, че може да отчете наличие на наркотик дори на човек, който стои в една стая с хора, които пушат трева. 

А наказанието е тежко и този проблем трябва да се изчисти законодателно.

- Как, според вас, може да се случи това?

Трябва да се промени цялата законодателна уредба. На първо място да се въведе времеви диапазон , след който водачът не може да управлява. Така , както е при алкохола. Нормативната уредба не е адекватна.  Имам случи, в които доверителят ми споделя , че е употребявал наркотично вещество десет дни преди да бъде проверен и въпреки това , полевият тест го отчита. Така попадаме в хипотезата, че много хора могат да бъдат подведени под наказателна отговорност , без въобще да са виновни за извършване на престъплението,. Миналата година имах три случая в които след положителни полеви тестове , кръвните проби се оказаха отрицателни. Тестовете бяха отчели амфетамин, а моите клиенти бяха категорични , че не са употребявали такива субстанции.  От колеги и служители на Пътна полиция разбирам, че около 30 % от използваните полеви тестове Драг чек 3000 дават отклонение и неверни показания. В следствие на това, досъдебните производства се прекратяват и обвиненията падат. Това  дава право на потърпевшите да търсят отговорност от административния орган, който в този период им отнема свидетелството на управление на автомобила, спира колата им от движение, като по този начин го възпрепятства да изпълнява трудовите им задължения и ограничава социалния им живот.

За съжаление, възможността гражданите да бъдат компенсирани за преживените неприятности е ограничена, тъй като в повечето случаи полицейските служители действат по настоящата  наредба.

Но в момента се водят такива производство и се обжалва самата Наредба за проверките за наркотични вещества във Върховен административен съд. Има образувано дело във ВАС, но няма решение.

- Промените в закона и наредбата бяха приети след няколко тежки произшествия, причинени от водачи, употребили наркотици. Една либерализация на режима, няма ли да увеличи броя на инцидентите?

 - Искам изрично да заявя,  че аз като адвокат и гражданин съм категорично против да се шофира под въздействието на наркотични вещества, тъй като това е съществена предпоставка за предизвикване на ПТП.  Не следва да толерираме подобно поведение, но и законът трябва да бъде адекватен по отношение на хората, които може да са употребили наркотично вещество , но по време на управление на моторно превозно средство, не са се намирали под въздействие.  Необходима е спешна промяна в нормативната уредба.  При сегашното законодателство се наказват десетки невинни хора. А знаете, че е по добре 100 виновни да са на свобода, отколкото един невинен да е в затвора.

 - Като бивш полицай знаете колко е важна статистиката за правораздавателната система. Смятате ли , че една законодателна промяна ще бъде приета радушно в тези институции?

- Проблемът с наркотичните вещества е глобален. Но по отношение на леките наркотици в световен мащаб се върви към либерализация. През 2019 година СЗО поиска канабидолите  да бъдат изведени от списъците със забранени вещества.  В края на миналата година ООН ги извади от списъка на опасните наркотици, като това няма задължително действие по отношение на държавите. Т. е , всяка една държава сама трябва да прецени дали ще предприеме промяна в законодателната си уредба.  В момента над 50 страни в света са приели програми за лечебен канабис като изключим Холандия,  почти навсякъде в Европа притежанието на марихуана е декриминализирано . В Холандия тревата е легализирана. Там имаш право да държиш до 50 грама марихуана.

Нека да стане ясно , че ние не водим пропаганда за легализация на марихуаната, макар че очевидно светът се е запътил натам. 

Не можем да твърдим, че има драстично увеличаване на  употребата на наркотици в странанв страната, но на база на тези промени в Наказателния кодекс се завиши образуването на наказателни производства срещу виновни лица. Това доведе до завишаване на статистиката на правораздавателните органи, което действително е в техен плюс. Аз като адвокат не мога да кажа дали това е правилно. Но мога да заявя , че не във всички случаи осъдените водачи са били под въздействие на наркотични вещества.

Съществува и един доста субективен елемент при извършването  на проверките, а именно изготвянето на специален протокол в който съответния полицейски служител описва какво е състоянието на водача при извършване на проверката и на база този протокол се извършва проверката с драг чека. И тук зависи изцяло от полицая какво ще впише като данни за физическото и психическото състояние на водача.  Това е много субективно, тъй като полицаите са наясно с дадените указания и те много добре знаят какво трябва да фиксират в този протокол.

 - Получаваме сигнали от граждани, които твърдят , че се спират за проверка за наркотици, без да са извършили нарушение на пътя. Това законно ли е?

- Много е специфично. Служителите на МВР провеждат много Специализирани полицейски операции по отношение на безопасността на движението, при които се разпорежда да се правят проверки за наркотици на спираните водачи. Проверката обаче трябва да отговоря на Наредбата, която изисква на първо място да има извършено нарушение или неадекватно поведение на проверявания водач.

- Нормално ли е да ти  направят драг чек, защото си без колан или говориш по телефона?

- Преценката, както казах , е субективна.  Служителят решава дали да направи проверка.

- Как  можем да бъдем сигурни , че полевият тест отчита правилно ? Голяма част от тестовете, които ползва пловдивската полиция, например, идват от дарения на общината.

- Според спецификацията на самото техническо средство , тестовете трябва да се съхраняват при температура от 4 до 25 градуса. Което означава, че извършването на проверка извън параметрите на съхранение, би могло да доведе до отклонение в показателите, дадени от производителя. Никой не може да каже как тестовете се съхраняват в служебните автомобили през лятото и през зимата.   Вероятността да дадат отклонение дори само на база неправилно съхранение , е много голяма.

 - Има ли хипотеза, че след положителен полеви тест, ако минеш на Драг чек 5000 , нямаш право на  кръвна проба?

- При всички случаи водачът  има право да даде кръвна проба. 45 минути след тест с техническо средство, водачът  има право да даде кръвна проба в съответното медицинско заведение.  Ако е извън града, времето е 120 минути.