50 милиона евро ще подкрепят българската култура след приемането на Националния план за възстановяване от последиците от Covid-19 на ЕС, за който в момента у нас се надига сериозна дискусия. Това е едно от първите решения, които новите парламентарни сили и евентуално правителство трябва да вземат, ако искат държавата да получи подкрепа, за да вдигне икономиката си. Най-важното е, че Европейската комисия вече е приела единствения граждански проект, изготвен от независимия културен  сектор в България с експерти от Пловдив, София, Бургас и Габрово, но той ще бъде валиден, само ако държавата валидира цялата си национална стратегия, пише PlovdivTime.bg.

Според плана - първата фаза ще бъде промяна в структурите на Националния фонд "Култура". Причината е както заради недоволството  от управлението му и упреците в липса на прозрачност, така и с трансформирането  му в най-голямата финансираща структура в областта на културата в страната, която ще поеме и управлението на мащабния проект за 50 милиона евро в подкрепа на сектора.

Припомняме, че по време на безпрецедентната здравна криза заради пандемията с Ковид-19 Фондът на няколко пъти обявяваше и управляваше програми, чрез които да се подкрепят финансово проекти на артисти и организации в различните сфери на културата. Изборът на проектите обаче генерира огромно напрежение и за пореден път постави на дневен ред критериите, по които те са одобрени, както и експертизата на ръководството на НФ „Култура”. Особено напрежение се натрупа след обявяването на резултатите за едногодишната програма за подкрепа на професионални културни организации  през ноември миналата година. В опит да се тушира недоволството, месец по-късно допълнително бяха подкрепени още проекти, но това предизвика още по-голямо напрежение в сектора и нови обвинения в безпринципност, защото УС на НФК одобри проекти, които бяха отхвърлени от комисиите. 

ЦЕЛИТЕ

Първата стъпка според Плана е точно тази реформа в Националния фонд „Култура”, която да привличе повече в експертиза и да гарантира прозрачност при управлението на средствата. Втората - изключително важна за целия сектор Култура, е финансирането на съвременно европейско културно съдържание и подкрепа на участието на български културни организации в европейски копродукции и партньорства. Третата мярка е участието на страната ни като фокус държава на големите европейски платформи като фестивалите Авиньон, Единбург, Кан, Берлин, биеналето във Венеция и други. 

Втората голяма цел на проекта е създаването на действащ механизъм, чрез който да се осигури регулярен достъп на българската публика до съвременно европейско културно съдържание. 

КАНДИДАТСТВАНЕТО

Според проекта  в 28-те български областни центрове  поне веднъж месечно на публиките ще бъде осигурен достъп до съвременно европейско културно съдържание.

Предвидена е и специална програма за разпространение на съвременно българско културно съдържание извън големите областни центрове.

Друга голяма новина от проекта е, че ще бъде създадена специална програма за съфинансиране на културните календари на общините. Тя ще бъде разделена на две части - малки грантове за общини, които тепърва ще развиват културни календари, и голям грантов механизъм за общините, които вече имат културни календари и имат амбицията да ги надграждат.

Общини като Пловдив ще могат да кандидатстват за 50 процента дофинансиране. Това означава, че както през тази година местната власт е отделила повече от 2 милиона лева за културни събития, при спечелен проект сумата може да достигне 4 млн. лв. Проектите, с които ще се кандидатства са за срок от 2 години.  Таванът в тази отворена покана ще е общо 4 млн. лв. за двете години.

Ще има възможност да кандидатстват и независими и държавни организации, културни институти със самостоятелни проекти. 

НАЧАЛОТО

Проектът предвижда първите отворени покани да бъдат обявени през септември и октомври.  Авторите му са си поставили за цел и да подсигурят по-дългосрочен ефект и подкрепа в сектора. В случай, че дадена община спечели двугодишен проект, тя трябва да гарантира, че следващите 2 години след края му ще осигурява поне 50 процента от общата сума. Тоест – през първите две години културният календар ще се реализира с 4 млн. лв. чрез спечеления проект в НФК, а в следващите  с минимум 2 млн. лв.

ПРОБЛЕМЪТ

Големият въпрос, който синдикати, бизнес и институции поставят е - кой ще поеме отговорност и ще задвижи стратегията, за да може тя да доведе до позитиви за България. В момента има изготвени документи, но не е ясно кой ще ги защити в европейските структури. Съществува риск България да остане извън рамката на общоевропейската подкрепа за справяне с последиците от глобалната пандемия, а с това да не се случи и мащабната инвестиция в култура. А тези 50 милиона евро в рамките на двугодишния период няма да имат никаква обвързаност с инвестициите в култура на национално ниво през бюджета на Министерството на културата.