Събота е последният ден, в който желаещите да гласуват по настоящ адрес могат да подадат заявления. В 17 ч изтича срокът избирателят да заяви, че няма да гласува по постоянния си адрес. И съответно ако в изборния ден се окаже на него, а не на настоящия, няма да може да пусне бюлетина.

Ограниченията обаче не се отнасят за редовните студенти. Така например студент от Бургас, който следва в София, може да гласува във всеки един избирателен район в столицата, без да е нужно предварително да е подал заявление. Трябва обаче да носи студентската си книжка.

Също днес изтича срокът да се подадат заявления за гласуване с подвижна кутия. На такова имат право хората с трайни увреждания, които не им позволяват да напускат дома си. Те трябва да се обърнат към общинската администрация, като заявлението се попълва саморъчно, но може да се занесе от упълномощен близък. Другият вариант е да се подаде онлайн през сайта на ЦИК.