„Когато става въпрос за финансовата сигурност на държавата, всяка дума трябва много внимателно да се подбира. Фриволното политическо говорене може да предизвика нежелан ефект и да задейства опасни тенденции“. Това каза  бившият заместник-министър на финансите и втори в пловдивската листа с №15 Георги Търновалийски. Той и колегите му кандидат-депутати: доц. д-р Недялка Петрова, о.р. ген. Пламен Торлаков, студентът по право Николай Панев, Йордан Попов и Яни Иванов, проведоха среща с ръководството на Адвокатска колегия – Пловдив. Заедно обсъдиха порочните практики на законодателна инициатива, при които чрез преходните и заключителни разпоредби се правят промени в множество закони. Според председателя на Адвокатския съвет адв. Георги Баев при всяка законодателна промяна трябва да се държи сметка как се отразява на законодателството като цяло. Той постави въпроса за ясна дефиниция на понятието „адвокатска дейност“ и обясни, че така ще се защити по-добре обществения интерес, тъй като доста професии предлагат услугите си. Според него задължителното процесионално представителство в определени сделки и дела с важен публичен интерес също ще допринесе за подобряване на правната среда. Обсъдени бяха още достъпът на гилдията до регистъра на ГРАО и административните пречки, с които се възпрепятства тяхната работа. Стана ясно, че различните институции често ползват Закона за личните данни, за да ограничават дейността на адвокатите, а от там и стартирането на дадено исково производство. Правото на адвокатска защита при наказателни дела, Законът за правната помощ и Законът за адвокатурата също присъстваха в проведената дискусия.

„За да бъде удачна и приложима всяка една реформа, същата трябва да е обвързана с реалните проблеми в практиката и с консенсус за решаването им“, изтъкна доцентът по национална сигурност и преподавател по данъчно право Недялка Петрова. Тя подчерта, че гласът на адвокатската гилдия трябва да бъде чут, за да се избегнат безумията с взаимно изключващи се норми. „Аз също съм била част от тази гилдия и съм наясно колко отговорна, нужна и трудна е адвокатската професия“, сподели доц. Петрова, четвърта в листата на ПП „Български възход“. Тя бе категорична, че равен достъп на лицата до правосъдие се гарантира чрез осигуряване и предоставяне на ефективна и навременна адвокатска защита.

„Вашето професионално становище по инициираните законопроекти в Народното събрание е изключително важно“, каза опитният парламентарист Георги Търновалийски. Затова участниците в срещата се разбраха да бъдат в директна комуникация и при нужда бързо да дават компетентно мнение. Помолен да коментира противоречивите изказвания за финансовото състояние на България, Георги Търновалийски каза: „Политиците трябва внимателно да се изказват. Всяка прибързана оценка е рискова. Без обективни данни и задълбочен анализ не бива да се коментира.“ Според него няма опасност за българската банкова система, но ситуацията показва, че редовен кабинет трябва да бъде излъчен.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!