„Законност на строителството” е рубрика, в която ще ви запознаем със законодателството в тази сфера, което е многопластово, сложно и почти неразбираемо за обикновените граждани. Институциите също не го правят по-лесно за разбиране и затова ние от TNS.bg ще ви запознаем с всичко, което трябва да знаете, за законното и незаконното строителство. В нея читателите ни ще намерят полезна информация и съвети за строителни дейности и ремонти. Рубриката се води от инж. Маринела Минкова – консултант по законност на строителството.

Да паркираш около жилищните блокове си е цяло приключение, особено ако не познаваш порядките на любезните си съседи. Мислят си, че имат място където “обикновено паркират” и това “си е тяхното място”.

Има разбира се и такива, които наистина са си платили паркомясто и стриктно пазят някой неканен да не паркира там. Има и трети вид хора – които просто се ядосват на неправилно паркиралите. Имат ли право всички те и ако не - то защо?

Още от “бума” на строителството през 2004 г., паркоместата стават много актуална тема и за съжаление, все още неразрешен казус в българското законодателство.

Същността на този проблем е, че в допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, изрично се казва какво може да се нарече самостоятелен имот и за съжаление на брокерите и нотариусите, паркомястото не е упоменато. Следователно, паркоместата не могат да бъдат самостоятелен предмет на нотариална сделка - нито могат да се продават и купуват самостоятелно, да се делят, да се ипотекират и т.н. Многократно са правени опити за промени и за законово урегулиране, но за съжаление, това все още това не е направено. Именно и затова трябва да сме добре запознати с текущото състояние на законите по този въпрос.

В инвестиционния проект на сградите за всяко жилище, магазин и офис е задължително да се осигури място за паркиране. Важно е да се знае, че това разпределение показва само бройката автомобили, които могат да се паркират на дадения терен и не обозначава тези площи като паркоместа, което е често срещана заблуда.

Нито един строител или агенция за имоти не продава реално място за паркиране, с изключение естествено, на отделните гаражни клетки. Относно паркоместата вариантите са два - или се продава право на ползване върху част от терена, обособено като паркомясто с граници, или се продават идеални части от терена, но без ясно обособено право на собственост върху съответното място.

 Паркомястото може обаче да се прехвърля само като прилежаща част при нотариална сделка, когато се прехвърля друг самостоятелен обект,  заедно с прехвърлянето на идеални части от правото на собственост върху терена.

Например, при продажба или прехвърляне на апартамент в сграда в режим на етажна собственост, заедно с идеални части от правото на собственост върху мястото, в което е построена сградата, може да се прехвърля или продаде и прилежащото паркомясто към същия апартамент.

Въпреки всички законови проблеми, хората продължават да купуват паркоместа, тъй като в последните години става особено трудно свободното паркиране по улиците и в междублоковите пространства.

Важно е обаче всички желаещи да са наясно с трудностите, които могат да възникнат, както и да са наясно, че ако решат да продават, това трябва да стане едновременно с апартамента, магазина или офиса.


Законното строителство
 е това, при което не се нарушават законите и наредбите, свързани със строителството. То трябва да се извършва в съответствие с издадените строителни книжа, когато такива са необходими, и с материали от съответното качество.

Инж. Маринела Минкова, TNS.bg