Общинският съвет в Пловдив отпусна безлихвен заем от над 1.3 милиона лева на Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Мина". Със средствата болницата трябва да покрие стари задължения, включително и неизплатени заплати на персонала.

26 хиляди лева от заема ще отидат за изплащането на просрочени възнаграждения на медиците. 650 хиляди лева от заема ще отидат за покриване на задължения към доставчици на медикаменти. Останалите средства ще са за обслужване на стар банков кредит и за съдебни дела, информира БНР.

Предстои МБАЛ "Св. Мина" да бъде слята с Общинската болница "Св. Панталеймон", но процедурата се бави. Лечебната дейност и екипите на здравното заведение ще бъдат запазени. Решението за това беше взето в края на 2016 година. Обединението обаче все още не е финализирано.

Докато процедурата е в ход, дружеството продължава да изпълнява медицинска дейност, но собствените му средства са ограничени и затова се наложи отпускането на безлихвен заем.