Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0243-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ТАНЕВПЛАСТ ООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 23.05.2018г. от 10:30 часа в офиса на ТАНЕВПЛАСТ ООД находящ се в гр. Пловдив, бул. „Академик Петър Динеков” №8.

*Платено съобщение