Във връзка с организирането на пресконференция относно стартиране на изпълнението на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0241-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в ЕТ „МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ” имаме удоволствието да Ви поканим на 23.05.2018г. от 10:00 часа в офиса на ЕТ „МИТКО ТАНЕВ-КОМЕРСИАЛ-ДИМИТЪР ТАНЕВ” находящ се в гр. Пловдив, бул. „Академик Петър Динеков” №8.

 

*Платено съобщение