Първите щъркели долетяха в Пловдивско. Заради топлото време птиците са изпреварили астрономическата пролет. Двойка щъркели вече се е настанила в едно от гнездата на покрива на ОУ „Гео Милев” в Белозем. Друг предвестник на пролетта бе забелязан близо до черквата в село Чоба.

„Щом щъркелите подранят, очакваме много бебета през годината”, смеят се местните.

Щъркелите са в района на Белозем от векове. Селото е и най-известната дестинация за почитателите на птици. През 2005 г. бе обявено и за Европейско село на щъркелите - награда, която се дава от германската фондация "Европейско природно наследство" (Euronatur), на села, които оказват особено големи и постоянни грижи за опазването на белите щъркели в тях. От 1994 година до 2015 г. с тази титла са удостоени 14 населени места в Европа. Причината да има толкова щъркели в Белозем е, че от столетия основен поминък на населението е оризопроизводството, а във водата има много храна за дългокраките птици. Първите запазени официални данни за щъркели в селото са от началото на миналия век и се съхраняват в Историческия музей в Пазарджик.

Информацията гласи, че "На голямото, "орлово" дърво в Герен кория край село Герен (старото име на Белозем) е имало над 20 щъркелови гнезда. Дървото е било толкова голямо, че няколко души са били необходими, за да обгърнат ствола му и се е виждало от Бунарджика в Пловдив. Малко след Първата световна война дървото е отрязано. В последните години на покрива на училището в селото има 23 гнезда. 

Миналата година в Белозем е имало 46 двойки щъркели. През 2017 г. две от белоземските птици са били проследени с GPS. Едната се е върнала, след като е изминала 8 000 км в едната посока. Другата обаче е загинала в Сирия до някакво хвостохранилище.

Ежегодно през втората половина на май тук се провежда и Фестивал на белия щъркел.