И тази седмица Бюрата по труда в региона обявиха стотици работни места за различни позиици. Запазва се тенденцията за глад на кадри в областите производство, строителство, в шивашката промишленост и електротехниката. 

Вижте пълният списък на свободните работни места, обявени от трудовата борса в региона:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование
1 Кариерен консултант
1 Завеждащ, административна служба
1 Учител, гимназиален (Учител по Изобразително изкуство )
1 Помощник-директор, учебната дейност
1 Логопед
1 Учител, ресурсен(Учител по Музика ДГ)
1 Учител, музика в детска градина
1 Педагогически съветник
1 Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
1 Счетоводител
1 Учител, гимназиален (Учител по Биология и Химия)
1 Учител, гимназиален (Учител по Химия)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 Автомонтьор
5 Арматурист
3 Барман
1 Бобиньор, електрически машини
2 Гладач, преса (ръчно)
6 Готвач
1 Екскурзовод, музей/художествена галерия
1 Електромеханик
1 Заварчик
2 Камериер/камериерка, хотел
2 Касиер
5 Кофражист
4 Крояч, текстил
2 Мияч, превозни средства (ръчно)
3 Мияч, съдове (ръчно)
1 Монтьор, земекопни машини
12 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Общ работник, музей
1 Перач (ръчно)
1 Помощник на учителя
1 Помощник-готвач
2 Продавач-консултант
5 Работник, спомагателни шивашки дейност
1 Рецепционист, хотел
4 Санитар
6 Сервитьор
1 Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
1 Технически сътрудник
2 Технолог, облекло
1 Управител
2 Фризьор
3 Чистач/ Хигиенист
14 Шивач

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование:
2 детски учител
1 учител, професионална подготовка
1 учител по ФВС

Работни места за средно и основно образованиe:
10 кофражист
3 гладач
1 снабдител
8 шивач
1 пиколо
6 личен асистент
12 оператор,производствена линия
1 инспектор,качество
2 машинен оператор,производство на хляб
3 общ работник

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Работни места за специалисти със средно образование
3 Общ работник
16 Машинен оператор
24 Машинен оператор, дървообработване
3 Пощенски раздавач(пощальон)
1 Арматурист
1 Кофражист

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
5 Работник, консервна фабрика
25 Шивач

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
Ул. “Изложение” № 6

Работни места за лица със висше образование:
1 Учител по музика в прогимназиален етап на обучение

Работни места за лица със средно и основно образование:
1 Машинен оператор, шиене на облекла
1 Манипулант, промишлеността
9 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
2 Общ работник
2 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
1 Началник, цех
4 Кредитен администратор
1 Мениджър екип
1 Специалист
1 Гладач, ютия
1 Санитар

Работни места по схема „Младежка заетост”
За обучение
12 охранители
1 технически изпълнител

Работни места по схема „Обучения и заетост”, Компонент II
3 експерт, търговия
1 майстор-готвач
1 експерт, продажби
1 снабдител, доставчик
1 домакин, склад
1 куриер
1 счетоводител
1 специалист, обработка на данни
1 специалист, доставки
2 продавач-консултант
1 специалист контрол на документи
7 охранители
2 специалист, качество
2 организатор, ремонт и поддръжка
2 техник, механик
2 началник, смяна
1 експерт, маркетинг

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 учител по английски език
1 учител, детска градина
1 учител, практическо обучение/учител по електроника – компютърна техника и технологии

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
1 сервитьор
2 машинен оператор, шиене
10 кофражисти
10 работник, спомагателни дейности
2 сервитьор
1 продавач-консултант
1 камериер
5 арматурист – 2 г. стаж
5 кофражист – 2 г. стаж
2 продавач-консултант
1 шофьор, товарен автомобил /международни превози/

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ
ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:
1 учител по технологии и предприемачество -138 ч.
1 учител по информационни технологии – лектор 104ч.
1 учител по изобразително изкуство – лектор 190 ч. год.
1 учител по турски език лектор – I - IVклас
1 началник отдел, община/район
1 главен, вътрешен одитор
1 учител, начален етап на основното образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
2 овощар
2 техник електрически машини и апарати
19 монтажник, електронни елементи
15 кофражист
5 арматурист
1 огняр
1 отчетник
1 портиер
1 електротехник, промишлено предприятие
1 склададжия
6 работник, строителство
2 продавач – консултант

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ
бул.”Г.С.Раковски” №108 А

Работни места за лица с висше образование
1 Младши експерт „Устройство на територията”
1 Старши специалист „Устройство на територията и териториално обслужване”
1 Възпитател

Работни места за лица със средно образование
4 Машинен оператор, изтегляне на метал
10 Кофражисти
5 Арматурист
1Ръководител,направление

Работни места с основно образование
10 Пакетировач

БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:
1 инженер, производство
1 еколог
1 учител по бел
1 учител по ИИ – 190 часа
1 учител анлийски или немски език
1 енергетик
2 медицинска сестра
1 техник, поддръжка на компютърни мрежи

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 търговски представител – с професионален опит /да вледее английски и филипински език/
1 кредитен консултант, граждански договор
1 кредитен специалист, граждански договор
1 мениджър, производство
5 ресторантски работник
5 баристи
5 мениджър
3 аранжор-касиер /обслужващ магазин/
2 получател товари
10 продавач-консултант
1 продавач-консултант на парфюмерия и козметика
2 продавач-консултант, хранителен магазин
1 продавач-консултант на гастрономна витрина
3 касиер
2 готвач с опит
3 шивач
3 машинен оператор, разкрояване на плоскости
2 оператор, преса
2 настройчик /матричари/
2 машинен оператор цпу
2 машинен оператор, производство на хартиени изделия
1 електромеханик
1 техник
1 техник, електронна техника
4 монтажник, електронни елементи
2 електротехник
5 монтажник, изделия от пластмаса
1 електромонтьор
5 леяр
1 шлосер
1 автомонтьор
2 шофьор, автобус
4 машинен оператор сладкарско производство
2 работник, производство на акумулатори
1 работник, зареждана на акумулатори
1 монтьор акумулатори
2 работник склад
5 кофражист
5 арматурист
2 чистач/хигиенист
21 носач-товарач
1 галванотехник
1 общ работник
1 тракторист

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН
бул. “България” № 83

Работни места за специалисти с висше образование
1 директор дирекция, европейска ингреграция и управление на проекти- висше образование – магистратура
1 ръководител отдел – висше образование
2 отговорник каси - висше/средно образование
1 технически секретар – висше/средно образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование
1 технически сътрудник – средно образование
1 огняр- средно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 шофьор кат. «С» - средно образование
1 сервитьор – средно образование
3 аранжор – средно образование
1 приемчик - средно образование
1 транжор - средно образование
1 пекар - средно образование
20 машинен оператор, шиене –средно основно образование
2 работник спомагателна шивашка дейност – основно/начално образование
2 шивач, мъжко/дамско облекло – основно образование
2 сервитьор - средно/основно образование
20 монтажник на велосипедни шини - основно образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045

Работни места за специалисти с висше образование:
1 Уредник, музей

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1 Контрольор, качество
1 Електротехник
1 Организатор в отдел "Планиране на производството"
1 Тонтехник
1 Администратор, хотел
1 Помощник-готвач
1 Сервитьор
1 Масажист
2 Продавач-консултант
1 Заварчик
4 Леяр
1 Матричар
1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
1 Механошлосер
1 Стругар на машина с ЦПУ
1 Фрезист на машина с ЦПУ – сферична оптика
1 Машинен оператор, полиране на стъкло
5 Работник, допълнителна обработка на стъкло
8 Шивач
3 Машинен оператор, шиене
2 Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
3 Работник, сглобяване на детайли
1 Шофьор, автокран
1 Чистач/ Хигиенист
1 Сметосъбирач
1 Общ работник, промишлеността
1 Общ работник

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица със средно и основно образованиe
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Кредитен администратор
1 Продавач-консултант
26 Охранител
1 Барман
2 Машинен оператор, банциг
2 Машинен оператор, шиене

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД
Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица със средно и по-ниско образование
19 машинен оператор, шиене
3 заварчик
1 машинен оператор, дървообработване

Работни места по проект „Работа“
3 санитар
1 сервитьор
1 барман
1 чистач, хигиенист

Работни места по схема „Обучение и заетост“ – Компонент ІІ
10 работник, поддръжка на сгради
1 организатор, дейности
3 зидари
1 асистент, кореспонденция

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД
ул. "Вр. Киселец" № 3

Работни места за специалисти с висше образование
1 медицинска сестра / полувисше образование/
2 рехабилитатор
1 инструктор, спортен
1 специалист, маркетинг и реклама

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1 разносвач
2 продавач-консултант
1 главен готвач
3 готвач
1 аниматор
2 сервитьор
1 дърводелец, мебелист
10 кофражист / за Германия/
2 работник кухня
5 камериерки
5 кофражист / ЕС/
5 арматурист /ЕС/
9 шивач
1 чистач/хигиенист
1 мияч съдове / ръчно
1 масажист

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19

Работни места за специалисти с висше образование:
1 Учител, детска градина

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:
1 Сервитьор
1 Анкетьор
14 Монтажници, електронни елементи
10 Техници, механик

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”- МАДАН
ул. "Обединение" № 16
тел. 0308 2 25 49

Работни места за специалисти с висше образование
2 Инженер поддръжка на инструментална екипировка
2 Процесен инженер пластмасово производство
2 Инженер, конструктор
2 Инженер поддръжка на машини и съоръжения

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование
1 Началник производство
1 Технолог облекло
1 Офис мениджър
25 Машинен оператор шиене на облекла
2 техник електрически машини и апарати
2 Машинен оператор, опаковане/увиване
2 Механик, промишлено оборудване
4 Сервитьор
4 Барман
4 Чистач/хигиенист
1 Сервитьор

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН
ул. "Васил Левски" № 1

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
1 Чистач
1 Секретар в читалище
1 Старши специалист

Работни места по схема “Обучения и заетост”
1 Помощник-възпитател

Работни места по схема “Обучения и заетост на младите хора”
3 Технически сътрудник