Всяко второ дете, което чака за осиновяване, е с увреждане. Това сочат данните на Агенцията за социално подпомагане (АСП), предоставени на "Монитор".

Общо в регистъра за осиновяване са вписани 1942-ма малчугани, като 964 от тях страдат от някакъв вид заболяване. Това означава, че всяко второ дете е с увреждане.

За година броят на малките инвалиди, търсещи мама и татко, е намалял с 83. Същевременно за същия период кандидат-осиновителите са се увеличили с 22-ма, като в края на 2018 г. броят им е 1508. Това означава, че броят на малчуганите, които могат да бъдат осиновени, е по-голям, отколкото на желаещите да ги вземат в своя дом.

Тенденцията продължава вече 7 години, като по данни на АСП разликата най-осезаемо се е усещала през 2011 г., когато вписаните деца в регистъра са били с 61% повече. Осиновените хлапета през деветмесечието на 2018 г. са 395, като до края на годината броят им нараснал до 489.

Най-много осиновени деца има в областите Плевен, Монтана, Варна, Смолян, София и Хасково. Най-малък е броят на намерилите мама и татко в областите Силистра и Габрово.

Едва 20 от всички осиновени са с увреждания, като най-много болни сирачета - по 4, са намерили своя нов дом във Варна и Кюстендил. За сравнение преди 7 години са били осиновени общо 720 сирачета. От тогава до сега всяка година броят им намалява с поне 30 деца. Ръст в осиновяванията има единствено през 2013 г. За същия период семейство са намерили общо 3844 хлапета, от които над 40 са с увреждания.

По-ниският брой осиновени деца спрямо броя на кандидатите се обяснява с това, че желаещите да станат родители заявяват определени предпочитания за хлапетата. Сред тях са възраст от 0 до 3 г., добро здравословно състояние, български произход, както и липса на фамилна обремененост.

Преди да бъдат одобрени осиновителите, социалните изготвят задълбочена комплексна оценка на кандидатите дали са годни да се грижат за хлапето, уточняват от Агенцията за социално подпомагане.

Проучва се както личният и социалният живот на бъдещите родители, така и здравословното състояние, моралните им качества. За да им бъде издадено разрешение за вписване в регистъра, се взимат предвид и възможностите родителите да осигурят физическо, психическо и социално благополучие на детето.