Градска игра - "Глобално отговорни" ще се проведе на 12 август в Пловдив. 12 август е Международния ден на младежта. Целта на играта е да бъдат сформирани отбори, които да минават през различни пунктове (максимум 10), където трябва да отговарят на въпроси, загадки или предизвикателства, свързани с целите. На всеки пункт ще има осигурен доброволец, които ще отговаря за правилното протичане на състезанието и ще поставя задачи на отборите. Всеки пункт ще бъде посветен на няколко цели. Отборът, които стигне първи до крайния пункт, печели. Предвидено време за играта е 3 часа -  от 10:00 до 13:00. Доброволци вече работят по разработването на загадки, игри и предизвикателства, свързани с целите, както и всички останали задачи във връзка с провеждането на инициативата.

Според препоръките на ООН, тазгодишното честване на 12-ти август трябва да мине под наслов “Youth Building Peace” /Младежта твори мира/  и да бъде фокусирано върху: 17-те цели за глобална отговорност на ООН.  Конкретно 16-та цел - „Насърчаване на мирни и приобщаващи общества”,  Ролята на младите хора към предотвратяване и разрешаване на конфликти.

Играта ще бъде организирана от  Младежки информационно-консултанстки център „Младежка зона – активни и креативни”, а домакин на проекта е Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”. Проектът се финансира от Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта,  С резолюция A/RES/70/1 от 25 септември 2015 г. Обединените нации приемат 17-те цели за устойчиво развитие и глобална отговорност, които трябва да бъдат изпълнени от държавите членки до 2030.