Извършиха проверки на нерагламентирания пазар в района до КАТ.  Комисия от служители на отдел "Екология и чистота" към администрацията на район "Северен", Пловдивски общински инспекторат и Трето районно управление на МВР Пловдив са проверили търговците на 10 март.

Установени са нарушения за нерагламентирана продажба на хранителни и селскостопански продукти на открито.

Съставени са пет акта за амбулантна търговия на открито без разрешение по чл.21 ал.1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на община Пловдив и един акт за продажба на селскостопанска продукция извън устроени пазари и тържища.

В деня на проверката не се установи палене и изгаряне на гуми и отпадъци от различен произход. Проверки ще продължат да бъдат извършвани и в бъдеще.